Přednášející

Dr. Pamela Williams

Dr. Pamela Williams PhD. je aprobovaný klinický logoped, která pracovala přes 30 let na Nuffield Hearing and Speech Centre,  Royal National Throat Nose and Ear Hospital, University College London v Anglii. Pamela (většinou známá jako Pam) byla zaměstnaná do prosince 2017 jako konzultant...

MUDr. ALena Zumrová Ph.D.

Absolventka FDL UK (nyní UK 2. LF) Praha v roce 1982, od téhož roku až dosud pracuje na Klinice dětské neurologie  2. LF UK a FN Motol, je školským zástupcem přednosty pro výuku, vědu a výzkum. Absolvovala zahraniční stáže na stipendium WHO ve Stockholmu a Kodani později tříměsíční pobyt...

Mgr. Hana Růžičková PhD.

Po absolvování speciální pedagogiky na Pedf. UK Praha jsem pracovala 2,5 roku v logopedických ambulancích v Sedlčanech  a Příbrami. V roce 2007 jsem atestovala a necelý rok jsem působila v Městské nemocnici následné péče v Praze. Od ledna  2008 pracuji na Neurologické klinice 1.LF...

Mgr. Dagmar Lisá

Absolvovala magisterské studium fyzioterapie na 2. LF UK. Od roku 2011 provozuje Nestátní zdravotnické zařízení  Fyzioterapie Be Balanced, nyní rehabilitace Be Balanced s.r.o. na Praze 6. Dříve pracovala na různých  ambulantních fyzioterapeutických pracovištích v Praze, mimo jiné i...

Ing. Zuzana Palounková, PhD.

Narodila se v roce 1970. Dosáhla ekonomického vzdělání a následně speciálně pedagogického. Doktorské studium  speciální pedagogiky absolvovala na Karlově univerzitě v Praze. Několik let pracovala v základním školství.  V současné době působí na Technické univerzitě v Liberci,...

Mgr. Zuzana Moškurjáková

  Od roku 2002 pracuje jako vedoucí klinický logoped  a afaziolog v Ambulancia klinickej logopédie, Kyjevské námestie 7, 974 04 Banská Bystrica.  Od roku 2005  pracuje jako klinický logoped a afaziolog v DFNsP  , Nám. L. Svobodu 2 , 974 04 Banská Bystrica. Na obou...

Mgr. Eliška Haškovcová; Mgr. Petra Dvořáková

Mgr. Eliška Haškovcová   Vzdělání: FTVS UK, obr: Speciální výchova zdravotně postižených osob, 1. LF UK, obor Ergoterapie Kurzy: Senzorická integrace NDT Bobath basic  Kinesiotejping Bazální stimulace Videotrénink interakcí základní kurs Rodinná terapie...

PaedDr. Adelaida Fábianová

Po ukončení štúdia odboru klinická logopédia v r. 1998 na Univerzite Komenského v Bratislave pracovala  v Univerzitnej nemocnici v Bratislave – Ružinove s pacientmi s neurologickými ochoreniami s poškodením  centrálneho a periférneho nervového systému. Od r.2004 pracuje v V Adeli...

Mgr. Irena Preissová

  Klinická logopedka atestovaná v roce 1999 se soukromou praxí v Litoměřicích (2007) a na Mělníku (2008).  Klinicko – logopedický základ získala v logopedické ambulanci u PaeDr. Evy Jirutkové (1995 – 1999) a  Mgr. Veroniky Balejové (2005-2007) , dále pak na Dětské...

Mgr. Barbora Červenková

Pracuji již devátým  rokem  na akreditovaném pracovišti klinické logopedie v  Centru Kociánka v Brně, což je  zařízení, pečující o 250 klientů s tělesným či mentálním postižením, nebo kombinovanými vadami.   Při své práci  se zaměřuji především na techniky...
1 | 2 >>