Přednášející

POSPÍŠILOVÁ LENKA

Po počáteční ambulantní praxi na dětském oddělení OÚNZ a současně v týmu rehabilitačního stacionáře pod vedením dětského neurologa atestovala v oboru klinická logopedie (KL). Založila mezirezortní centrum pro děti Demosthenes, které se již čtvrt století věnuje dětem a jejich rodinám v...

OŠLEJŠKOVÁ HANA

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Narozena 3.4.1956 v Boskovicích Pracoviště Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Černopolní 9, 613 00 Adresa Roubalova 458/5b, 602 00 Brno Telefon +420 532 234 919 Email oslejskova.hana@fnbrno.cz VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PRAXE 2009 - 2023 Přednosta...

THOROVÁ KATEŘINA

Kateřina Thorová, Ph.D. E-mail: katerina.thorova@nautis.cz Profese: psycholožka ve zdravotnictví, metodická ředitelka organizace NAUTIS, z. ú.   vzdělání: 2021- doposud Zařazení do klinické předatestační přípravy 7.1.-20.6. 2022 Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví -...

VACKOVÁ LENKA

Lenka Vacková vystudovala jednooborovou logopedii a jednooborovou psychologii, získala doktorát z  psychologie. Atestovala v oboru klinická logopedie. Je absolventkou akreditovaného pětiletého výcvikového  kurzu kognitivně behaviorální terapie pořádaného Mezinárodním institutem KBT...

CSÉMY MIKLOS

Miklós Csémy pracuje od roku v rámci Přístupu zaměřeného na člověka s neurodivergentními klienty a jejich rodinami. V rámci studia na Univerzitě Karlově absolvoval pětisemestrální certifikovaný program Psychologie zdraví (300 hodin) pod vedením jejích zakladatelů v ČR, docenta Václava...

PAVLJUK DIANA

Mgr. Diana Pavljuk, BCBA Diana Pavljuk je dětská klinická psycholožka a mezinárodně certifikovaná behaviorální analytička. Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.  Jako psycholog ve zdravotnictví od roku 2009 pracovala na Dětské klinice Masarykovy...

CAMM ZUZANA

Mgr. Zuzana Camm, MA, UKCP reg.   Zuzana Camm je dětská integrativní psychoterapeutka a koučka DIRFloortime®, kterému se věnuje od roku 2012. Ve své práci využívá vývojové a vztahové terapeutické přístupy založené na hře a vnitřní motivaci, které respektují důležitost propojení těla a mysli....

BROŽOVÁ PETRA

Petra Brožová je klinická psycholožka, která pracuje v nestátním zdravotnickém zařízení Carpe Diem Bohemia s.r.o. v ambulanci klinické psychologie od roku 2011.  V letech 2012-2023 pracovala na částečný úvazek jako poradkyně rané péče ve Středisku včasné intervence NAUTIS s rodina dětí s...

STRAUSSOVÁ ROMANA

Vystudovala speciální pedagogiku na PedF UK a obhájila disertační práci Stimulace sdílené pozornosti u dětí s pozitivním screeningem autismu ve věku 17 – 30 měsíců za využití metody VTI (2016) tamtéž.  Od r. 1991 pracovala několik let v ambulanci klinické logopedie, později jako logoped u...
1 | 2 >>