Přednášející

ADELAIDA FABIÁNOVÁ

PaedDr. Adelaida Fábianová Po ukončení štúdia odboru klinická logopédia v r. 1998 na Univerzite Komenského v Bratislave pracovala v Univerzitnej nemocnici v Bratislave – Ružinove s pacientmi s neurologickými ochoreniami s poškodením centrálneho a periférneho nervového...

MIRIAM NEITZKE

  - Physiotherapeutin, staatliches Examen an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf 2002 - Zertifizierte Therapeutin des Pörnbacher® Therapiekonzepts, Lehrtätigkeit seit 2014 - Bobath-Kindertherapeutin 2009 - Manualtherapeutische und osteopathische Techniken - Spezialisierung auf den Bereich...

SARAH GOTTO

  - Logopädin, staatliches Examen an der Schule für Logopädie Ingolstadt 2001 - Reittherapeutin (IPTh) seit 2010 - langjährige Erfahrung im Bereich der interdisziplinären Frühförderung, seit 2007 Frühförderstelle HPCA München. - Schwerpunkte: Sprachentwicklungsstörungen, allgemeine...

ANITA KITTEL

  1972-1975 Ausbildung zur Logopädin an der Berufsfachschule für Logopädie in Erlangen 1975- 1981 Logopädin in der Psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Zuständig für die Kindergärten des Kreises Tübingen. Fortbildungen für die dortigen Erzieherinnen. 1982...

INGRID DIEPOLDER (překlad pod textem)

  Logopädin seit 2003 Selbständig in eigener Praxis seit 2005 Seit 2008 intensive Arbeit mit der Padovan-Therapie in meiner Praxis bei verschiedensten Störungsbildern, seit 2012 zertifizierte Padovan-Therapeutin Seit 2016 logopädische Versorgung von Kindern einer ambulanten...

BARBORA ČERVENKOVÁ

Pracuje ve FN Brno s předčasně narozenými dětmi za hospitalizace a také v ambulanci následné péče s dětmi do tří let věku.  Věnuje se problematice dětských dysfagií a ranému rozvoji  řeči. Jako externí lektor učí na UPOL. Je autorkou monografie Rozvoj komunikačních a jazykových...

MAGDALENA KOŤOVÁ

  MUDr. Magdalena Koťová, PhD. Promovala na FVL UK v Praze v roce 1977. Poté pracovala na dětském a ortodontickém oddělení OÚNZ Praha 9, dále na ortodontickém oddělení II. Stomatologické kliniky 1.LF UK Praha. V roce 1980 složila atestaci 1. stupně ze stomatologie, v roce 1986 nástavbovou...

RADKA FLORIANOVÁ

  Mgr. Radka Floriánová - po studiu speciální pedagogiky a učitelství 1. stupně na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2005 pracuji ve stejném městě na Soukromé klinice LOGO s.r.o. jako klinický logoped. V centru mého zájmu je snaha o komplexnější pohled na klienty s kombinovanými a...

BARBORA LICHOROBIEC

  Po vysokoškolských studiích v Brně, kde také dospěla k profesi klinické logopedky, zůstává v tom stejném městě, již pátým rokem doma se svými dětmi a sleduje vývoj řeči v přímém přenosu. (A nemůže se vynadívat.) Aktivně a s radostí organizuje besedy a kurzy pro rodiče zaměřené na vývoj...

LENKA DZIDOVÁ

PhDr. Lenka Dzidová má dlouholeté zkušenosti v oboru klinické logopedie u dospělých i dětských pacientů. V současné době pracuje v Sanatoriích Klimkovice s klienty dospělého věku s dg. kraniotraumatu, CMP a neurogenní dysfagií. Specializuje se na intenzivní a dlouhodobé...
1 | 2 >>

AKCI PODPOŘILI