Přednášející

PhDr. Ladislav Vacek

Ladislav Vacek vystudoval jednooborovou psychologii na FF UP Olomouc. Je absolventem pětiletého výcviku v Gestalt psychoterapii. V současnosti dokončuje výcvik v rodinné terapii. Od roku 2008 pracuje v privátní praxi jako poradenský psycholog. Specializuje se zejména na dospívající a...

PhDr. Mgr. Petr Štípek

  Pracuje jako psycholog, lektor a supervizor v Psychologické poradně Praha a na ambulantním oddělení Střediska výchovné péče, kde se zabývá individuální, párovou a rodinnou terapií. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a obor Teorie a filosofie komunikace...

PhDr. Alžběta Michalová

www.terapie-hrou-poradna.cz Poradenský psycholog, psychoterapeut, pracuje v oblasti školního a rodinného poradenství, psychoterapie, diagnostiky a zaměřuje se na terapeutickou péči o děti/adolescenty, vede procesní skupiny, kurzy pro rodiče, je lektorkou v IVGT a INSTEPu, členem EAGT a...

Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová

V současnosti jsem na téměř plný úvazek na "mateřské dovolené". Jsem klinický logoped, který má oprávnění pracovat poradensky i v Gestalt terapeutické modalitě a metodě Práce v hliněném poli®. Jsem členem AKL ČR a ČAA. Mít možnost kombinovat výše zmíněné obory/metody při práci s lidmi s narušenou...

Mgr. Petra Tabačíková

Pracuje jako klinický logoped v nestátním zdravotnickém zařízení. 12 let cvičí jógu a pracuje s energetickými systémy člověka.  Je grafolog a certifikovaný poradce Australských květových esencí.  

Liv Sochting - Dánsko

  Liv Sochting je registrovaná klinická psycholožka se soukromou praxí v Kodani (Dánsko). Vystudovala dvojobor “Psychologie a lingvistika” na Univerzitě v Aucklandu na Novém Zélandu a současně také bakalářský obor “Management”. Mimoto absolvovala magisterský obor “Psychologie” na Univerzitě v...
<< 1 | 2

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/