Přednášející

VÁCLAV MATYS

V současné době dokončuje studium fyzioterapie na 1.LF UK. V průběhu svého studia se opakovaně setkával s pacienty po získaném poškození mozku. Tyto postupně nabývané zkušenosti zužitkoval v rámci své kvalifikační práce, kdy se věnoval výzkumu možnosti využití konceptu PNF u...

TEREZA SOLDÁNOVÁ

Mgr. Tereza Soldánová vystudovala obor Logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracuje v Hamzově odborné léčebně, Luži-Košumberku a v ambulanci klinické logopedie Logoamb, s.r.o.. Dříve pracovala s dospělými pacienty, podílela se na obnovení skupinové terapie afázie  v...
<< 1 | 2