Přednášky

Pohled na dyspraxii z hlediska fyzioterapie a její řešení Vojtovou metodikou 2. generace.

Pohled na dyspraxii z hlediska fyzioterapie a její řešení Vojtovou metodikou 2. generace.Snahy fyzioterapeutů napravovat porušené držení  těla a porušené hybné stereotypy často u dětí narážejí na vývojovou dyspraxii. Teprve základy položené Dr. V. Vojtou umožnili  pochopit příčiny...

Využitie princípov Programu dyspraxie Nuffieldskeho centra, kauzistická štúdia

Cieľom krátkej kazuistiky bude opísať skúsenosti s využitím princípov Programu dyspraxie Nuffieldskeho centra u slovensky  hovoriaceho dieťaťa vo veku  4;5 roka s narušeným vývinom reči, známkami vývinovej verbálnej dyspraxie, narušenou zrozumiteľnosťou  reči, normálnym...

Vývojová dyspraxie z pohledu dětského neurologa

Profesor Ivan Lesný, zakladatel oboru české dětské neurologie, postuloval před téměř 50 lety na základě rozsáhlých  teoretických znalostí i praktických zkušeností tzv. dy-dy syndrom, neboli syndrom dyspraxie-dysgnózie a doporučil  i jednoduché testy k jeho objektivizaci. S...

Současné chápání vývojové verbální dyspraxie

Hlavní přednáška Dr. Pamely Williams PhD. bude o současném chápání vývojové verbální dyspraxie (známé také jako  dětská apraxie řeči - v USA a Austrálii). Přednáška bude obsahovat teoretické aspekty, terminologii, etiologii,  zároveň i aktuální informace k identifikaci verbální...

Verbálna dyspraxia

Verbálna dyspraxia ako nozologická jednotka je zložitým problémov v zmysle patogenézy aj klinického obrazu  narušenia reči. Raný vývin reči u detí  s verbálnou dyspraxiou je odlišný už v jeho najranejších etapách. A vždy  sa odráža v spomalenom a odlišnom jazykovom vývine a...

Projevy vývojové dyspraxie ve školním věku

Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.   Projevy vývojové dyspraxie ve školním věku   Úroveň motorických schopností se nevztahuje pouze na školní či pracovní výkony, ale promítá se do života jako  celku. Motorické schopnosti se ukazují jako systém se vzájemnými vztahy a...

Diagnostika a léčba dyspraxie z pohledu fyzioterapeuta

Diagnostika a léčba dyspraxie z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Dagmar Lisá   Dyspraxie je z pohledu fyzioterapie problematika velmi variabilní a různorodá ve svých projevech. Zahrnuje  poruchy jednak na úrovni příjmu a zpracování senzorických informací, tak i ve zpracování...