5. KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM 19.6.2020 – 20.6.2020

 

"OROFACIÁLNÍ REHABILITACE".

PŘEDNÁŠKY

1) PŘEDNÁŠKA No. 1  -  

2) PŘEDNÁŠKA No. 2 - 

3) PŘEDNÁŠKA No. 3 - 

4) PŘEDNÁŠKA No. 4 - 

5) PŘEDNÁŠKA No. 5 - 

6) PŘEDNÁŠKA No. 6 -

7) PŘEDNÁŠKA No. 7 - 

8) PŘEDNÁŠKA No. 8 - 

 

 

Přednášky

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN

Tiky a Touretteův syndrom Neurologická klinika 1. LF UK v Praze   Tiky jsou náhlé, nepravidelně se opakující, stereotypní pohyby nebo vokalizace rušící normální aktivitu. Tik je obvykle předcházen nutkáním a následován přechodným uvolněním vnitřní tenze. Na rozdíl od jiných...

MUDr.Patricie Kollárová

Deprese u dětí a dospívajících   Deprese je funkcí věku, výskyt tohoto onemocnění s věkem stoupá.  Deprese v dětství a dospívání je stejné onemocnění jako deprese dospělých, přitom deprese u dětí a dospívajících byla až do sedmdesátých let dvacátého století neuznávanou diagnostickou...

MUDr. Jaroslav Matýs

"Dissocialita a agrese" Sociální chování má svá nepsaná pravidla, neboli morálku. Máme taky pravidla psaná, což jsou obecně zákony. To vše dává soubor sociálních pravidel, dle kterých se chováme, komunikujeme spolu a sdělujeme své postoje, vymezujeme a upravujeme své vztahy.  Jednou s...

PhDr. Mgr. Lenka Vacková

Elektivní mutismus pohledem klinického logopeda a psychologa Elektivní mutismus představuje poměrně okrajový zájem na poli klinické logopedie. Klinický logoped však hraje nezastupitelnou roli v týmu dalších odborníků v péči o děti s touto diagnosou. Často bývá jako jeden...

MUDr. Michal Goetz, PhD.

ADHD jako okno do dětské psychiatrie Porucha pozornosti s hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) je nejčastější duševní poruchou v dětské populaci. Symptomy ADHD zhoršují akademický výkon i společenské uplatnění. Biologickým podkladem poruchy je nerovnoměrný vývoj kůry a...

Liv Sochting - Dánsko

Neuroafektivní vztahový model Úvod do NeuroafektivnÍho vztahového modelu (NARM)- modelu, jenž se zabývá vývojovým traumatem NARM je jak modelem, který pomáhá rozumět vlivu vývojového traumatu na osobu jedince, tak klinickým psychologickým přístupem pracujícím s touto problematikou. V prezentaci...

Typické projevy následků traumatu u dětí, symptomatické přesahy s různými diagnostickými kategoriemi

Příspěvek shrnuje základní informace o typickém chování traumatizovaného dítěte, zejména z hlediska symptomatologie, která může být shodná s dalšími diagnostickými kategoriemi, nejčastěji se syndromem ADHD. Autorka zpracovává konkrétní příklady na základě zkušeností ze své praxe supervizora a...

Picky eaters

  Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha Centrum dětské gastroenterologie, hepatologie, výživy, digestivní endoskopie a biologické léčby Picky eating (PE) je charakterizován nízkou dietní variabilitou, neochotou přijímat nové potraviny a běžnou rodinnou stravu....

Úzkostné poruchy pohledem dětského terapeuta

I pro dospělého je zneklidňující mít strach, kterému tak úplně nerozumíme, takových je mnoho dětských strachů. S úzkostnými stavy se často  setkávají a „ potýkají “ všichni, kdo pracují s dětskými pacienty/ klienty. Dětská úzkostnost je velmi odolná vůči změně a bez podpory „ dost...

Potřebujeme znát psychoterapii? Ano, ale víme proč a jakou?

Inspirace 30. lety klinické logopedické praxe a vlivy psychoterapeutické teorie a praxe. Klinická logopedie a psychoterapie tvoří dvě svébytné a rozsáhlé oblasti v moři pomáhajících profesí a oborů, vykazující mnoho slibných a blízkých témat, jak rozvinout terapeutickou pomoc např. osobám...

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/