6. KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM 21.6.2024 – 22.6.2024

Změna programu vyhrazena!

"PORUCHA AUTISTICKÉHO SPEKTRA".

 

PROGRAM: sborník 2024.pdf (672 kB)

 

PÁTEK 21.6.2024

 

07. 30 - 09. 00 - PREZENCE

 

09:00 - 09.10 - OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

09.10 -10:00 – PŘEDNÁŠKA No. 1 POSPÍŠILOVÁ LENKA - Proč dochází k záměnám PAS a VD? Diferenciální diagnostika NVP.

       10:00– 10.45 – PŘEDNÁŠKA No. 2 OŠLEJŠKOVÁ HANA - Role dětského neurologa v multioborovém týmu odborníků pečujících            o děti s PAS. (Komplexní etiologé faktory poruchy a jejich proměny v čase, poznámky k postnatálnímu vývoji nervové soustavy u dítěte a epilepsie jako velmi častá neurologická komorbidita PAS.)

     10.45 – 11:30 – PŘEDNÁŠKA No. 3 THOROVÁ KATEŘINA - Mýty a fakta o poruchách autistického spektra a jejich význam pro 

praxi v ČR.

11:30 - 12:15 - PŘEDNÁŠKA No. 4 VACKOVÁ LENKA - Terapie malé sebedůvěry u dospívajících s vysocefunkčním autismem.

 

12.15 – 13.30 - OBĚD - ZAJIŠTĚN !!!

 

13.30 – 14:15 - PŘEDNÁŠKA No. 5 SCHMIDTOVÁ JANA - PAS z pohledu pedopsychiatra

14.15 – 15.00 - PŘEDNÁŠKA No. 6 CSÉMY MIKLOS -Neurodiverzita

15.00 - 15.30 - DISKUZNÍ BLOK - TEORIE A DIAGNOSTIKA (výše uvedení přednášející)

 

15.30 – 16.00 - COFFEE BREAK

 

16.00 – 18.00 – WORKSHOPY

 

19.00 – 00.00 – PÁRTY / SEDÁNEK :) (pro cca 120 lidí)

 

 

SOBOTA_22. 6. 2024_

 

09.00 – 09.30 – PŘEDNÁŠKA No. 7 STRAUSSOVÁ ROMANA - Rozumění sociálním situacím a podpora sebepojetí základem sociálních kompetencí a seberegulace PAS.

09.30 – 10.00 – PŘEDNÁŠKA No. 8 PAVLJUK DIANA - Klíčová úloha motivace při rozvoji komunikace osob s PAS.

10.00 – 11:00 – PŘEDNÁŠKA No. 9 CAMM ZUZANA - DIR Flootime

 

11.00 – 12.00 - COFFEE BREAK - LUNCH

 

12:00 - 12:30 - PŘEDNÁŠKA No. 10 HRANČÍKOVÁ PETRA - Specifika logopedické intervence u dětí s PAS, možné bariéry.

12:30 - 13:00 - PŘEDNÁŠKA No. 11 HAŠKOVCOVÁ ELIŠKA, DVOŘÁKOVÁ PETRA - Senzorická integrace

13:00 - 13:30 - PŘEDNÁŠKA No. 12 FILÁTOVÁ RENATA - Neurosenzorická terapie ve Snoezelen-MSE prostředí u dětí s PAS.

13:30  - 14:00 - PŘEDNÁŠKA No. 13 FÍLOVÁ VERONIKA - Práce s dětmi s PAS metodou PlayWisely.

14:00 - 14:30 - DISKUZNÍ BLOK - TERAPIE (výše uvedení přednášející)

 

UKONČENÍ SYMPOZIA