5. KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM 19.6.2020 – 20.6.2020

 

"OROFACIÁLNÍ REHABILITACE".

WORKSHOPY

  1.  

 

Workshopy

Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová

  MÉ DÍTĚ MLUVÍ POUZE SE MNOU!  ... aneb potřeby dítěte s elektivním mutismem a potřeby rodičů. Workshop bude zaměřen nejvíce na diagnózu elektivní mutismus. Pokusíme se společně nahlédnout na potřeby dítěte a rodičů, kteří se s tímto fenoménem potýkají. Workshop bude veden hlavně...

Liv Sochting

Neuroafektivní vztahový model NARM pomáhá rozpoznat základní biologické potřeby, které jsou podstatné pro to, abychom byli ve fyzické i psychické pohodě. Pokud není naplněna některá z těchto základních potřeb, je pravděpodobné, že se to odrazí na psychickém či fyzickém zdraví jedince - je ohroženo...

Mgr. Petra Tabačíková

Specifické diagnostické a terapeutické postupy při poruchách chování a emocí.   Náplní workshopu jsou praktické ukázky diagnostických a terapeutických postupů, které zahrnují bodyterapii, dechová a fonační cvičení, koncentrační a relaxační cvičení, analýzy kresebných a grafologických...

doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

Neklidné dítě - neklidný rodič - neklidný terapeut či neklidný svět? Co nám nejvíce brání v terapeutické pomoci a co chceme změnit? A možná nejen zde. Workshop je zaměřen na krátký praktický program vzájemných interakcí mezi účastníky a individuální zhodnocením vlastních preferencí na škále...

PhDr. Alžběta Michalová

Terapie hrou u dětí s poruchami emocí a chování Děti dokáží skrze hru vyjádřit celou škálu emocí a potřeb, které jsou důležité k seberegulaci a zdravému kontaktu se sebou a s prostředím. Zacházení s celým spektrem pocitů je pro děti s nižší seberegulací v oblasti...

PhDr. Mgr. Petr Štípek

  Co děti potřebují? Pojmy jako poruchy chování a emocí, poruchy učení nebo ADHD jsou dnes stále více skloňovanými. Setkáváme se s nimi v nejrůznějších kontextech téměř každý den, a to i mimo pole psychologie, psychiatrie nebo školství. První část workshopu bude zaměřena nejen...

PhDr. Ladislav Vacek

    "Projektivní pomůcky jako součást terapie, práce s emocemi".    Workshop je zaměřený na využití obrazových a jiných projektivních pomůcek při mapování aktuálního psychického stavu(prožívání klienta) -  dítěte i dospělého. Praktický nácvik použití projektivního...

Mgr. et Mgr. Iva Bajtlerová

  Canisterapie jako podpůrná terapie v oblasti výchovy vzdělávání dětí a osob s ADD , ADHD   Motto : Psi jsou různě velcí, ale každý z nich má obrovské srdce. Pes nikdy neudělá chybu. Je pes a dělá, co dělá, protože je pes a myslí jako pes. Jste to vy, kdo dělá chybu, protože jste jej...

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/