5. KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM 24.6.2022 – 25.6.2022

 

"OROFACIÁLNÍ REHABILITACE".

WORKSHOPY

  1.  INDRID DIEPOLDERPadovan metodA® (konsekutivně tlumočeno)                                             

  2. NINA OSTERMFT 9-99sTArs a MFT 4-8sTArs - Prezentace dvou terapeutických konceptů (konseutivně tlumočeno) 

  3. MIRIAM NEITZKE / SARAH GOTTOPörnbacher®  terapeutický koncept (konsekutivně tlumočeno)  

  4. BARBORA LICHOROBIECPREVENCE A STIMULACE VE VÝVOJI ORF OBLASTI V RANÉM VĚKU DÍTĚTE  

  5. TEREZA SOLDÁNOVÁORF rehabilitace v terapii klinického logopeda                                                     

  6. LENKA DZIDOVÁ - Dg. kraniotraumatu a těžkého stupně získané dysartrie-anartrie                             

  7. LENKA BOŤCHOVÁPraktické využití Feldenkraisovy metody prostřednictvím  lekcí Pohybem k sebeuvědomění (z anglického ATM- Awarness Through Movement)  k podpoře orofaciální oblasti.                                                                         

  8.  IVA VANEROVÁ - Možnosti stimulace  u lidí s velmi těžkým postižením                                               

  9. KAZUISTIKY - Plenární diskuse nad konkrétními kazuistikami      

 

Workshopy

IVA VANEROVÁ

Orofaciální stimulace u klientů s těžkým neurologickým postižením. Seznámení s metodami, které mohou tuto oblast pozitivně ovlivnit.  Praktická ukázka Feldenkraisovy metody MgA.Petrou Oswaldovou. Využití prvků z kraniosakrální terapie, přednese Radek Neškrabal. Možnosti funkčního...

Praktické využití Feldenkraisovy metody prostřednictvím lekcí Pohybem k sebeuvědomění (z anglického ATM- Awarness Through Movement) k podpoře orofaciální oblasti.

Moje praxe mě naučila, že jednou z nejdůležitějších věcí pro správnou funkci je souvislost fyziologického dechu, svalového napětí a s tím související svalová koordinace a kvalita pohybu. Díky práci v psychosomatickém zařízení se setkávám s různými druhy pacientů, které krom...

KAZUISTIKY

KAZUISTIKY  PLENÁRNÍ DISKUSE NAD KONKRÉTNÍMI PACIENTY supervize nad diskusí:  Mgr. Jitka Mercelová; Mgr. Barbora Hušáková; Mgr. Tereza Hladilová a další PŘIPRAVTE SI:  konkrétní problém/jev se kterým se při práci s pacienty potýkáte vzít s sebou videozáznam pacienta, který je vhodný...

INGRID DIEPOLDER (překlad pod textem)

  Im Workshop werden einzelne Körperübungen nach Padovan® anhand von Videoaufnahmen aus der Therapie mit ihrer Wichtigkeit für das gesamte Nervensystem und das orofaciale System erläutert. Ein weiteres Ziel des Workshops ist es, die reflektorisch-vegetativen oralen Funktionen zu besprechen....

NINA OSTER

„MFT 9-99sTArs und MFT 4-8sTArs – Vorstellung der beiden Therapiekonzepte Ablauf der Therapie von Schulkindern ab 9 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit Hilfe der Übungsblocks „MFT 9-99 sTArs“ Ablauf der Therapie bei 4 bis 8jährigen mit den Übungsheften „Übung & Spaß mit...

MIRIAM NEITZKE / SARAH GOTTO (překlad pod textem)

  Das Pörnbacher® Therapiekonzept: Kennenlernen der konzeptspezifischen Unterlagerungselemente. Anwendung der Lagerungen auf den entsprechenden Entwicklungsstand bezogen. Übungen zur Gesamtkoordination, sowie spezifische Aktivierungen im orofacialen Bereich für Artikulation und...

LENKA DZIDOVÁ

Workshop zahrnuje prezentaci a rozbor videoukázek dospělých pacientů s dg. kraniotraumatu a těžkého stupně získané dysartrie-anartrie a koexistujících poruch dysfagie. Na základě tohoto rozboru budou moci účastníci zvolit vhodný postup terapie se zdůvodněním svého výběru.  Na videoukázky...

TEREZA SOLDÁNOVÁ

Workshop je zaměřen na možnosti využití technik orofaciální stimulace v terapii klinického logopeda u dětských i dospělých pacientů.  Jeho podstatou bude vlastní prožitek při stimulaci ve dvojicích.   Náhled do obsahu workshopu: -stimulace orofaciální oblasti - představení...

BARBORA LICHOROBIEC A LUCIE KLÁRA DYNTAROVÁ

  PREVENCE A STIMULACE VE VÝVOJI ORF OBLASTI V RANÉM VĚKU DÍTĚTE V první části workshopu bude zmíněna exkluzivita vztahu matka - dítě a z ní vyplývající péče,kterou lze směrovat i k prevenci odchylek artikulace. Cílem semináře bude možný náhled v přístupech k péči o kojence, jako...