5. KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM 19.6.2020 – 20.6.2020

 

"OROFACIÁLNÍ REHABILITACE".

WORKSHOPY

  1.  INDRID DIEPOLDERPadovan metodA® (konsekutivně tlumočeno)                                                0 míst /   0 míst OBSAZENO

  2. ANITA KITTELMFT 9-99sTArs a MFT 4-8sTArs - Prezentace dvou terapeutických konceptů (konseutivně tlumočeno)  0 míst OBSAZENO

  3. MIRIAM NEITZKE / SARAH GOTTOPörnbacher®  terapeutický koncept (konsekutivně tlumočeno)  0 míst / 0 míst OBSAZENO

  4. BARBORA LICHOROBIECPREVENCE A STIMULACE VE VÝVOJI ORF OBLASTI V RANÉM VĚKU DÍTĚTE  0 míst / 0 míst OBSAZENO

  5. PETRA MALÍKOVÁORF rehabilitace v terapii klinického logopeda                                                        0 míst / 0 míst OBSAZENO

  6. LENKA DZIDOVÁ - Dg. kraniotraumatu a těžkého stupně získané dysartrie-anartrie                                0 míst / 0 míst OBSAZENO

  7. RADKA FLORIANOVÁ; LUCIE GOCOVÁPraktické využití Bobath konceptu v rámci týmové spolupráce klinického logopeda a fyzioterapeuta                                                                                                                                                0 míst (jen sobota) OBSAZENO

  8. ADELAIDA FABIÁNOVÁ - Korelácia psychomotoriky a oromotorických zručností pri prehĺtaní                    0 míst (jen pátek) OBSAZENO

  9. JITKA KAULFUSS - Myofunkční terapie při poruchách artikulace                                                                0 míst (jen pátek) OBSAZENO

  10. KAZUISTIKY - Plenární diskuse nad konkrétními kazuistikami        0 míst (jen sobota) OBSAZENO

 

Workshopy

KAZUISTIKY

KAZUISTIKY  PLENÁRNÍ DISKUSE NAD KONKRÉTNÍMI PACIENTY supervize nad diskusí: MUDr. Mgr. Barbora Orendáčová; Mgr. Barbora Hušáková; Mgr. Tereza Hladilová a další PŘIPRAVTE SI:  konkrétní problém/jev se kterým se při práci s pacienty potýkáte vzít s sebou videozáznam pacienta, který je...

JITKA KAULFUSS

Myofunkční terapie při poruchách artikulace  Ve workshopu se zaměříme na differenciální diagnostiku: Myofunkční zeslabení a porucha artikulace/ Porucha artilukace bez myofunkčního zeslabení Rozdělení artikulačních okrsků dle myofunkčního zeslabení Praktická cvičení dle lokalizace myofunkčního...

INGRID DIEPOLDER (překlad pod textem)

  Im Workshop werden einzelne Körperübungen nach Padovan® anhand von Videoaufnahmen aus der Therapie mit ihrer Wichtigkeit für das gesamte Nervensystem und das orofaciale System erläutert. Ein weiteres Ziel des Workshops ist es, die reflektorisch-vegetativen oralen Funktionen zu besprechen....

ANITA KITTEL (překlad pod textem)

„MFT 9-99sTArs und MFT 4-8sTArs – Vorstellung der beiden Therapiekonzepte Ablauf der Therapie von Schulkindern ab 9 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit Hilfe der Übungsblocks „MFT 9-99 sTArs“ Ablauf der Therapie bei 4 bis 8jährigen mit den Übungsheften „Übung & Spaß mit...

MIRIAM NEITZKE / SARAH GOTTO (překlad pod textem)

  Das Pörnbacher® Therapiekonzept: Kennenlernen der konzeptspezifischen Unterlagerungselemente. Anwendung der Lagerungen auf den entsprechenden Entwicklungsstand bezogen. Übungen zur Gesamtkoordination, sowie spezifische Aktivierungen im orofacialen Bereich für Artikulation und...

RADKA FLORIANOVÁ; LUCIE GOCOVÁ

    Být Bobath terapeutem logopedem znamená získání mnoha vědomostí, znalostí a praktických dovedností z oblasti fyzioterapie a ergoterapie a následně nám umožňuje jejich využití v praxi s našimi logopedickými klienty. Rády bychom ukázaly využití logopedické a fyzioterapeutické...

ADELAIDA FABIÁNOVÁ

Kinestetické a proprioceptívne impulzy ktorými disponujú deti s normovývinom dostatočne  posilňujú nielen fyziologickú tvorbu reči ale najmä správne spracovanie potravy s následným prehĺtaním. Obmedzenia týkajúce sa zrakovo-motoricko- senzorických schopností u detí vplývajú...

LENKA DZIDOVÁ

Workshop zahrnuje prezentaci a rozbor videoukázek dospělých pacientů s dg. kraniotraumatu a těžkého stupně získané dysartrie-anartrie a koexistujících poruch dysfagie. Na základě tohoto rozboru budou moci účastníci zvolit vhodný postup terapie se zdůvodněním svého výběru.  Na videoukázky...

PETRA MALÍKOVÁ

Workshop je zaměřen na využití ORF rehabilitace v terapii klinického logopeda, vycházet bude z několikaletých praktických zkušeností (+ absolvování kurzů a seminářů této tématiky)a jeho podstatou bude vlastní prožitek stimulací ve dvojicích,ale i samostatně. Využití naučených technik je u dětí i...

BARBORA LICHOROBIEC

  PREVENCE A STIMULACE VE VÝVOJI ORF OBLASTI V RANÉM VĚKU DÍTĚTE Ve workshopu zaměřeném na matky a jejich děti od nejútlejšího věku zmíníme exkluzivitu vztahu matka - dítě a z ní vyplývající péči, kterou lze směrovat i mimojiné k prevenci odchylek artikulace. Cílem semináře bude možný...

AKCI PODPOŘILI