6. KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM 21.6.2024 – 22.6.2024

 

"PORUCHA AUTISTICKÉHO SPEKTRA".

WORKSHOPY - pátek 21.6.2024 16:00 - 18:00

  1.            PAVLJUK DIANA - PREVENCE CHOVÁNÍ NÁROČNÉHO NA PÉČI  - plně obsazen                  

  2.            CAMM ZUZANA - DIR FLOORTIME

  3.             BROŽOVÁ PETRA - PRÁCE SE SOUROZENCI

  4.             DOŠKOVÁ KLÁRA, HRDINOVÁ PETRA - ROZUMĚNÍ SOCIÁLNÍM SITUACÍM A PODPORA SEBEPOJETÍ základem sociálních kompetencí a seberegulace PAS  

  5.              HRANČÍKOVÁ PETRA - ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE U OSOB S PAS - 2 místa

  6.             HAŠKOVCOVÁ ELIŠKA, DVOŘÁKOVÁ PETRA - SENZORICKÁ INTEGRACE -  PLNĚ OBSAZEN

  7.              FILÁTOVÁ RENATA - NEUROSENZORICKÁ TERAPIE VE SNOEZELEN-MSE PROSTŘEDÍ U DĚTÍ S PAS                          

 

Workshopy

SENZORICKÁ INTEGRACE - Eliška HAŠKOVCOVÁ, Petra DVOŘÁKOVÁ

Senzorický proces a možnosti využití přístupu Ayres Sensory Integration (ASI) u dětí s PAS   PAS je neurovývojovou poruchou charakterizovanou deficity ve dvou základních oblastech, v sociální komunikaci a v narušení variability, které se projevuje v repetitivních vzorcích chování,...

AAK U OSOB S PAS - Petra HRANČÍKOVÁ

Komunikace má v životě člověka mnoho důležitých funkcí - např navazování sociálních vztahů, předávání informací a vzdělávání, dosahování změn ve svém prostředí ke svému prospěchu nebo funkci zábavy a vyplňování volného času. Proto je důležité, aby každý člověk měl možnost komunikovat. Pokud není...

ROZUMĚNÍ SOCIÁLNÍM SITUACÍM - PODPORA SEBEPOJETÍ... - Klára DOŠKOVÁ, Petra HRDINOVÁ

Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností O.T.A.   I když se v domácím prostřednictvím rodiny povede mnohé, stále se může stát, že dítě selhává v kolektivu, jeho reakce na vrstevníky nejsou takové, jaké bychom si představovali a dítě není mezi dětmi sebevědomé, samo sebou, nebo na...

PRÁCE SE SOUROZENCI - Petra BROŽOVÁ

Péče o děti s PAS je náročná pro celou rodinu a často stojí rodiče a pečující mnoho sil. Sourozenecký vztah má mnoho přínosů pro další vývoj dítěte a porozumění dalším vztahům. Současně však může ve vztazích aktéry limitovat. Sourozenci dětí s PAS jsou často upozaděni rodiči vědomě či nevědomě....

DIR Floortime - Zuzana CAMM

Úvod do praxe terapeutické hry Floortime   Jste srdečně zváni na neopakovatelný praktický workshop inspirovaný principy hry Floortime, zkušenostmi dětské psychoterapeutky Zuzany Camm, a také Vaší zvídavostí a vnitřní moudrostí. Vytvořme společně a hravě prostor, který nám nabídne vhled do...

PREVENCE NEŽÁDOUCÍHO CHOVÁNÍ - Diana PAVLJUK

U většiny dětí s autismem nalézáme 2 deficity v klíčových oblastech, které mají devastující dopad na jejich schopnost učení se novým dovednostem. Jednou z těchto překážek je snížený zájem o komunikaci a sociální interakci a tou druhou je deficit v oblasti nápodoby, ať už se...