PÁTEK     22. 6. 2018   A     SOBOTA 23. 6. 2018    

WORKSHOP č.1 (14:30 - 16:00):     WORKSHOP č. 2 (17:00 - 18:30):    WORKSHOP č. 3 (13:30 - 15:00):    WORKSHOP č. 4 (15:15 - 16:45):

1)  DYSPRAXIE Z POHLEDU ERGOTERAPEUTŮ Mgr. Eliška Haškovcová; Mgr. Petra Dvořáková        Volná místa: 0   8   10    9                                                                          
2)  DYSPRAXIE- senzomotorický terapeutický prístup  - PaedDr. Adelaida Fábianová                                      Volná místa: 0   0    0    0

3)  APRAXIEMgr. Irena Preissová                                                         Volná místa: 0   0   0  0                                         

4)  LOGOPEDICKÁ TERAPIE U DĚTÍ S VÝVOJOVOU DYSPRAXIÍMgr. Barbora Červenková; Mgr. Kateřina Blatná        

                                                                                                                                        Volná místa:  0    0   0      0                          

5) BE BALANCED  s.r.o.- Vyšetření a terapie dyspraxie fyzioterapeutem  - Mgr. Martina Metlická, Mgr. Dagmar Lisá   Volná místa: 9  12   8  3       

6)  DYSPRAXIE a MABC - 2Mgr. Marcela Dvořáková                                             Volná místa: 17    18    11    8                

7)  Vývojová dyspraxia Mgr. Zuzana Moškurjáková                                         Volná místa: 0    0    9   0               
8)  Podpora klinických logopedů v porozumění Nuffield Dyspraxia Programme (NDP - 3. vydání)

                               Dr. Pamela Williams PhD.                                                            Volná místa: 16   6    10    0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Workshopy

Vývojová dyspraxia

  Verbálna dyspraxia ako nozologická jednotka je zložitým problémov v zmysle patogenézy aj klinického obrazu narušenia reči. Raný vývin reči u detí  s verbálnou dyspraxiou je odlišný už v jeho  najranejších štádiách odráža v spomalenom a odlišnom jazykovom vývine a vedie k...

Podpora klinických logopedů v porozumění Nuffield Dyspraxia Programme (NDP - 3. vydání)

Cílem workshopu bude představit klinickým logopedům principy NDP. Terapeutickou koncepci tohoto programu  a vypracování léčebného plánu s použitím vhodných intervencíz NDP. Workshop bude obsahovat ukázku některých materiálů z NDP a také videoukázky dětí ilustrující terapeutické...

BE BALANCED s.r.o. Vyšetření a terapie dyspraxie fyzioterapeutem - Mgr. Martina Metlická, Mgr. Dagmar Lisá

Mgr. Martina Metlická, Mgr. Simona Reichertová   Vyšetření dyspraxie fyzioterapeutem – účastníci si budou moci vyzkoušet test kvality motorických dovedností MABC 2 - vyšetření senzorických systémů a motoriky Terapie dyspraxie – účastníci budou mít možnost vyzkoušet si různá cvičení,...

Apraxie - Mgr. Irena Preissová

Mgr. Irena Preissová   První část workshopu bude zaměřena na rozlišování různých typů apraxie, jejích projevů a vývoje od dětství  do dospělosti. Druhá část se bude týkat praktických diadochokinetických cvičení v terapii a cvičení vedoucích  Mgr. Irena Preissová   První...

Dyspraxie a MABC - 2 - Mgr. Marcela Dvořáková

Mgr. Marcela Dvořáková   Workshop bude zaměřen na dyspraktického pacienta z pohledu fyzioterapeuta: orientační seznámení s testováním  motoriky dětí sadou MABC-2, možnosti individuální a skupinové terapie - zaměření na trénink hrubé motoriky a  koordinace, víceúkolové...

Dyspraxie z pohledu ergoterapeutů - Mgr. Eliška Haškovcová; Mgr. Petra Dvořáková

Dyspraxie Mgr. Eliška Haškovcová; Mgr. Petra Dvořáková   V moderní terapeutické péči o děti s dyspraxií se vycházíme z odstranění Patologických Primitivních Reflexů (PPR) a z rozvoje senzorického procesování dle Senzorické Integrace (SI). Dyspraxie se v klasifikaci senzorických...

DYSPRAXIE- senzomotorický terapeutický prístup - PaedDr. Adelaida Fabiánová - BUDE POUZE 50 minut!!!

 PaedDr.Adelaida Fábianová Adeli Medical center Piešťany, LF UK Bratislava   Dyspraxia postihuje čoraz viac detí. Jej výskyt môže byť viazaný na neurobehaviorálne poruchy, neurogénne poruchy, ale nevylučuje sa ani idiopatická príčina. Príznaky dyspraxie sa odlišujú i v...

Logopedická terapie u dětí s vývojovou dyspraxií - BUDE POUZE 3X!

Mgr. Barbora Červenková; Mgr. Kateřina Blatná WORKSHOP SE BUDE OPAKOVAT POUZE 3X. WORKSHOP Č.4 NEBUDE!  Stále častěji se v logopedických ambulancích setkáváme s dětmi diagnózami F 82.0 Specifická vývojová porucha  motorických funkcí nebo případně R 27.8 Jiný neurčený nedostatek...