VACKOVÁ LENKA

VACKOVÁ LENKA

Lenka Vacková vystudovala jednooborovou logopedii a jednooborovou psychologii, získala doktorát z

 psychologie. Atestovala v oboru klinická logopedie. Je absolventkou akreditovaného pětiletého výcvikového

 kurzu kognitivně behaviorální terapie pořádaného Mezinárodním institutem KBT Odyssea zakončeného

 závěrečnou zkouškou pod vedením prof. MUDr. Jána Praška, CSc. a doc. PhDr. Miloše Šlepeckého, CSc.

 

Od roku 2000 působí v NZZ, od roku 2008 pracuje v privátní praxi. Specializuje se zejména na problematiku

 vývojové dysfázie a autismu, kde propojuje své logopedicko-psychologické zaměření s akcentací na

 behaviorální a kognitivně behaviorální přístup.