THOROVÁ KATEŘINA

THOROVÁ KATEŘINA

Kateřina Thorová, Ph.D.

E-mail: katerina.thorova@nautis.cz

Profese: psycholožka ve zdravotnictví, metodická ředitelka organizace NAUTIS, z. ú.

 

vzdělání:

2021- doposud Zařazení do klinické předatestační přípravy

7.1.-20.6. 2022 Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví - Osvědčení o získání odborné způsobilosti i výkonu zdravotnického povolání.

2016 - 2021 Komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení ("Solutions focused psychotherapy") (710h), ukončení 1/2021, Dalet, Olomouc. Výcvik schválen Českou psychoterapeutickou společností a ČLS JEP.

1995 - 2003 Postgraduální studium, obor klinická psychologie, titul Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha; dizertační práce na téma Diagnostika pervazivních vývojových poruch.

1997 - 2001 Sebezkušenostní výcvik v skupinové psychoanalytické psychoterapii, Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii, Břehová 3, Praha 1. Praktická část.

1994 - 1995 Odborná stáž spojená s tréninkem diagnostiky a účastí v edukačních programech pro děti s poruchou autistického spektra, prof. Theo Peeters, Opleidings Centrum Autisme, Antverpy, Belgie.

1990 - 1994 Magisterské studium jednooborové psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

1983 - 1987 Gymnázium Jana Keplera, Parléřova ul., Praha 6.

 

další vzdělání:

2024 ADOS 2 Update, ACVA, Galanta

2022-2023 Školení v administraci KABC, VABS a BSDI, DNLI, USA online

2021 Úmrtí klienta a jeho dopad na pracovníky (akreditováno MPSV), 8 h

2015 ADOS 2 Update, Hogrefe, Oxford

2008 Clinical Training and Research Training for the Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS), University of Michigan, Autism and Communication Disorders Center.

2007 Na člověka zaměřený přístup a úvod do preterapie (112 hodin)

1996-2022 Účast na mezinárodních konferencích Autisme Europe: Barcelona 1996, Glasgow 2000, Oslo 2007, Catania 2010, Budapešť 2014, Edinburgh 2016, Nice 2019, Krakow 2022

 

současné zaměstnání:

2002 – doposud Metodická ředitelka v Národním ústavu pro autismus, z. ú. (NAUTIS), zodpovědnost za metodické postupy a odborné směřování organizace. (Transformací došlo v roce 2015 ke změně názvu z Asociace pomáhající lidem s autismem /APLA/ Praha, Střední Čechy).

1995 – doposud Praxe psycholožky v oblasti klinické psychologie – vývojová psychodiagnostika, odborné poradenství, přednášková činnost. Od roku 2021 práce ve zdravotnickém zařízení.

 

předchozí zaměstnání:

1999 - 2006 Odborná a vědecká pracovnice, výzkumná a vývojová pracovnice, supervizní práce,

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Dětská psychiatrická klinika v Motole, Praha 5, participace na vědeckých grantových projektech. Částečný úvazek.

1995 - 2004 Psycholožka ve Speciálně pedagogickém centru pro děti s mentálním postižením,

Praha 6 (diferenciální diagnostika pervazivních vývojových poruch, péče o děti s neurovývojovými poruchami a poruchami intelektu, práce s rodinou).

1999 - 2002 Supervizorka dobrovolných pracovníků v občanském sdružení "Máme otevřeno", které se věnovalo integraci lidí s mentálním postižením do společnosti.

1998 - 2002 Odborná řešitelka projektu „Autismus“ pro nadaci Dětský mozek

(zodpovědnost za koncepci a průběh projektu, řízení a koordinace vztahů s klienty).

 

profesionální zájmy a specializace:

Vývojová a klinická psychologie, vývojová psychopatologie, diferenciální psychodignostika dětí a dospělých s neurovývojovými poruchami, problémové chování, na důkazech založené intervenční programy a terapie u psychoneurovývojových poruch.