TERAPIE MALÉ SEBEDŮVĚRY U DOSPÍVAJÍCÍCH S VYSOCEFUNKČNÍM AUTISMEM - Lenka VACKOVÁ

TERAPIE MALÉ SEBEDŮVĚRY U DOSPÍVAJÍCÍCH S VYSOCEFUNKČNÍM AUTISMEM - Lenka VACKOVÁ

Terapie malé sebedůvěry u dospívajících s vysocefunkčním autismem představuje poměrně opomíjené, ale

 

 neméně důležité téma. Autorka vychází z kognitivně behaviorální terapie, kterou sama uplatňuje ve své

 

 praxi klinického logopeda a psychologa. Stěžejním tématem samotné přednášky je seznámení se s

 

 autorčinou nově vytvořenou brožurou terapie malé sebedůvěry u dospívajících s vysocefunkčním autismem.

 

 Brožura je určena jak pro samotné dospívající s autismem, tak i jejich rodiče a terapeuty.

 

V příručce jsou obsažené základní informace, které se týkají autismu a jeho vlivu na naše prožívání a

 

chování. Autorka se snaží co nejjednodušším způsobem vysvětlit, jak diagnóza autismu (v našem pojetí

 

 vysocefunkční autismus) může ovlivňovat naše sebevědomí. Předkládá možné postupy, jak na vyšší

 

 sebedůvěře a sebevědomí pracovat, lépe porozumět svému chování, pracovat s myšlenkami, které brání

 

 dělat užitečné věci a zvyšují strach a obavy ze selhání. Nedílnou součástí brožury jsou příběhy samotných

 

 dospívajících s autismem, které vycházejí ze zkušeností autorky v rámci její ambulantní praxe.