STRAUSSOVÁ ROMANA

STRAUSSOVÁ ROMANA

Vystudovala speciální pedagogiku na PedF UK a obhájila disertační práci Stimulace sdílené pozornosti u dětí s pozitivním screeningem autismu ve věku 17 – 30 měsíců za využití metody VTI (2016) tamtéž.

 Od r. 1991 pracovala několik let v ambulanci klinické logopedie, později jako logoped u dětí se závažnou sluchovou vadou, dětí s vývojovou poruchou jazyka (DLD) a nakonec poruchou autistického centra ve školství a sociálních službách. Výhradně s dětmi s PAS a jejich rodinami pracuje téměř 25 let.

 V červenci 2012 založila Centrum Terapie Autismu, kde vede terapie pro batolata i starší děti a poskytuje terapie v oblasti klinické logopedie. Je autorem terapeutické metody O.T.A.®, metody Nácvik hry pomocí videoscénářů a metody Nácvik sociálních situací a kooperace ve hře, autorem a metodikem programu O.T.A.® pro batolata. Je videotrenér metody VTI, facilitátor rodičovských i sourozeneckých skupin. 

Je autorkou několika knih i dalších publikací včetně vědeckých článků o PAS, spoluautorkou standardů péče u PAS pro obor 903, klinická logopedie, řešitelkou pilotního projektu a studie efektivity terapie O.T.A.® u PAS pro VZP ČR i výzkumné studie k ověření intervenčního programu O.T.A.® u 100 batolat s PAS. Je lektorkou postgraduálního vzdělávání AKL ČR a dalších akreditovaných kurzů o PAS. 

Účastní se mezinárodních konferencí o PAS, např. Ranou intervenci O.T.A. ® představila 2019 na Neurogical Disorders Summit v Los Angeles. Věnuje se vědecké činnosti, je řešitelem dalších výzkumných studií.