SENZORICKÁ INTEGRACE - Eliška HAŠKOVCOVÁ, Petra DVOŘÁKOVÁ

SENZORICKÁ INTEGRACE - Eliška HAŠKOVCOVÁ, Petra DVOŘÁKOVÁ

Senzorický proces a možnosti využití přístupu Ayres Sensory Integration (ASI) u dětí s PAS

 

PAS je neurovývojovou poruchou charakterizovanou deficity ve dvou základních oblastech, v sociální komunikaci a v narušení variability, které se projevuje v repetitivních vzorcích chování, zájmů a aktivit.

Omezená variabilita vzorů chování, lpění na neměnnosti, rutině a rituálech, stereotypie jsou projevem narušeného smyslového zpracování, kdy zvýšené nebo snížené reakce na smyslové vjemy přímo narušují proces motorického učení a plánování.

U dětí s PAS vidíme jejich smyslovou křehkost, která může být zabijákem jejich životní pohody v našem společném světě. Jejich potřeby jsou často neviditelné a pro jejich pochopení je nutné se zastavit a naučit se naslouchat, vnímat tiché signály. Klíčem k pochopení jejich odlišnosti v chování a participaci je zajištění vhledu do senzorických procesů. Informovanost o smyslových potřebách dětí s PAS je nezbytná k zajištění konzistentní péče týmu okolo dítěte.

Možnosti využití přístupu Ayres Sensory Integration (ASI) u klientů s PAS a praktické pochopení vlivu širších souvislostí smyslového procesování budou součástí naší prezentace a workshopu.