SENZORICKÁ INTEGRACE - Eliška HAŠKOVCOVÁ, Petra DVOŘÁKOVÁ