ROZUMĚNÍ SOCIÁLNÍM SITUACÍM - PODPORA SEBEPOJETÍ... - Klára DOŠKOVÁ, Petra HRDINOVÁ