PAVLJUK DIANA

PAVLJUK DIANA

Mgr. Diana Pavljuk, BCBA

Diana Pavljuk je dětská klinická psycholožka a mezinárodně certifikovaná behaviorální analytička. Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.  Jako psycholog ve zdravotnictví od roku 2009 pracovala na Dětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V roce 2011 na plný úvazek nastoupila jako psycholog ve zdravotnictví a poradkyně rané péče do Demosthena - centrum odborné komplexní péče pro děti. Od roku 2013 doposud působí v soukromé ordinaci Centrum psychologie s.r.o. v okresu Teplice. V roce 2017 složila atestační zkoušku z dětské klinické psychologie a započala tříleté nástavbové studium behaviorální analýzy pro zdravotníky na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2018 byla externím spolupracovníkem ABA Strategie v Praze. Od konce roku 2018 pod supervizi vedla ABA intervence s dětmi s PAS. Od roku 2020 v rámci Učení zABAvou s.r.o. lektorovala kurzy v základech ABA pro rodiče a pracovníky v pomáhajících profesích. V roce 2022 se podílela na vydání výukových karet pro děti s narušenou komunikační schopností Mých prvních 111 slov. V průběhu profesního života absolvovala pětiletý výcvik v gestalt terapii, navazující dvouletý výcvik v gestaltterapii pro děti a adolescenty, jednoletý výcvik v play terapii, psychoterapeutický výcvik v traumatologii a EMDR včetně navazujícího výcviku v EMDR pro děti a adolescenty.