NEUROSENZORICKÁ TERAPIE VE SNOEZELEN-MSE PROSTŘEDÍ - Renata FILÁTOVÁ