NEURODIVERZITA - Miklos CSÉMY

NEURODIVERZITA - Miklos CSÉMY

Vývojová zkušenost neurodivergence je reprezentována neurobiologickými změnami, které dlouhodobě ovlivňují prožívání a chování. Klientův současný stav chápeme jako důsledek epigenetiky, životních zkušeností a jejich intrapsychické reprezentace. Neurodivergenci nevnímáme jako parciální aspekt klientovy osobnosti, který bychom mohli ohraničit nějakou diagnostickou klasifikací (PAS, ADHD, "porucha osobnosti", atp.), ale vztahujeme se k celku jeho zkušenosti - k neštěpeným obsahům implicitní i explicitní paměti.