MÝTY A FAKTA O PORUCHÁCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA A JEJICH VÝZNAM PRO PRAXI V ČR - Kateřina THOROVÁ