Mgr. Lenka Boťchová

Mgr. Lenka Boťchová

Mgr. Lenka Boťchová pracuje jako registrovaný fyzioterapeut od roku 2009.

Vzdělání získala na 2. Lékařské fakultě UK Praha. Jako fyzioterapeutka pracuje v CKP Dobřichovice se všemi věkovými kategoriemi pacientů. 

Ve své praxi využívá nejvíce zákonitostí vývojové kineziologie a principy Feldenkraisovy metody. Používá též principy DNS podle prof. Koláře,

Vojtovy metody, Funkčního přístupu prof. K. Lewita, Fyzioterapii funkce Bc. C. Lewitové a prvky metody L. Mojžíšové.

V květnu 2022 ukončuje čtyřletý akreditovaném výcvik Feldenkraisovy metody v České republice - Feldenkrais® Training Prague 1, 

kde se učí, jak je možné znovu najít radost z objevování vlastního těla a jeho spontánního pohybu.

V léčbě pacientů uplatňuje psychosomatický přístup tak, že se kromě somatických příznaků snaží zohledňovat jejich rodinný či sociální kontext

stonání. Učí je relaxaci a práci se stresem, který může hrát při vzniku funkčních poruch významnou roli. Motivuje pacienty ke spolupráci 

a zodpovědnosti za terapeutický výsledek. Velmi často se podílí na léčbě svých pacientů v týmu s dalšími odborníky.

Vede skupinové lekce Feldenkraisovy metody, známé také pod názvem Pohybem k sebeuvědomění (z anglického ATM- Awarness Through Movement).

Mgr. Lenka Boťchová

fyzioterapeut a "praktik Feldenkraisovy®metody ve výcviku"

www.ckp-dobrichovice.cz, www.yogaway.cz