KLÍČOVÁ ÚLOHA MOTIVACE PŘI ROZVOJI KOMUNIKACE OSOB S PAS - Diana PAVLJUK

KLÍČOVÁ ÚLOHA MOTIVACE PŘI ROZVOJI KOMUNIKACE OSOB S PAS - Diana PAVLJUK

Moderní aplikovaná behaviorální analýza (ABA) při práci s jedincem s poruchou autistického spektra neustále zkoumá jeho zájmy a záliby, aby je zahrnula do kontextu učení při rozvoji jeho dovedností. Při volbě dílčích cílů učení vždy vychází z toho, aby nové dovednosti zlepšily kvalitu života daného člověka i jeho sociálního okolí. Důraz je kladen na to, aby učení bylo smysluplné a probíhalo v příjemné atmosféře. Dlouhodobým cílem je, aby klient se učil rád. Tyto principy jsou velmi užitečné nejen v kontextu intervence založené na principech ABA, ale i efektivního poskytování logopedické terapie. Příspěvek se zaměřuje na konkrétní postupy práce s motivaci při rozvoji komunikace u osob s PAS.