HRANČÍKOVÁ PETRA

HRANČÍKOVÁ PETRA

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

- Ambulance klinické logopedie Sokolnice

 

V oboru klinická logopedie působím od roku 2024.

Po absolvování Univerzity Palackého v Olomouci, oboru “Logopedie”, jsem začala získávat cenné zkušenosti v Dětském logopedickém stacionáři v Brně a od roku 2016 se dětem i dospělým věnuji ve vlastní Ambulanci klinické logopedii v Sokolnicích.

Ve své praxi upřednostňuji  individuální, ale holistický přístup, využívající vědecky ověřené přístupy.

Proto jsem, mimo jiné, v roce 2017 zahájila studium aplikované behaviorální analýzy na Florida Institute of Technology, které jsem úspěšně ukončila v roce 2019 a následně v roce 2021 složila certifikační zkoušku u Behavior Analyst Certification Board. 

Právě propojení těchto dvou oborů - klinická logopedie a aplikovaná behaviorální analýza, mi dává prostor k výběru vhodných postupů a metod při práci s dětmi s NVP a nejen s nimi.