HAŠKOVCOVÁ ELIŠKA, DVOŘÁKOVÁ PETRA

HAŠKOVCOVÁ ELIŠKA, DVOŘÁKOVÁ PETRA

Mgr.et Bc. Petra Dvořáková

Motto: „Není cílem, aby dítě trávilo život na terapii, terapie se musí stát součástí jeho života“

Datum narození: 12.6.1973

Bydliště: Pravoúhlá 1883/18, Praha 5,15000

Tel.: +420 724 295 341

e-mail: petra@playsi.cz

 

Vzdělání

 • 1991 – 1996, Univerzita Karlova - pedagogická fakulta, magisterské studium, obor: Integrované studium speciální pedagogiky (somatopedie, etopedie)

 • 1994 – 1997, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, bakalářské studium, obor: ergoterapie

 • Praxe

 • 1991 - 1994, Jedličkův ústav a školy pro TP děti a mládež

 • 1997 - 2006, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol

 • 2002 - 2018, Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží při FN Motol

 • 2012 - současnost, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol

 • 2018 - současnost, Centrum dětské ergoterapie PlaySI, založeno společně s kolegyní Mgr. Eliškou Haškovcovou, specializace na využití přístupu Senzorická Integrace u dětí s poruchou smyslového zpracování (SPD)

 • 2019-současnost - lektorská a publikační činnost pod Asociací senzorické integrace (ASI) a Centrem dětské ergoterapie PlaySI

 • Kurzy a výcviky

 • Ayres Sensory Integration

 • Senzorická integrace

 • Bazální stimulace

 • Dyspraxie

 • PaNat

 • Neurovývojová stimulace I.,II. - „Pohybem se učíme“

 • Kinesiotaping

 • Orofaciální stimulace

 • Vestibulární systém

 • Bobath koncept - handling

 • HANDLE

 • Úvod do DIR-floortime

 • Neurovizuální trénink

 • Podpora pozitivního chování (Positive Behaviour Support-PBS)

 • Členství v odborných organizacích:

 • ČAE (Česká asociace ergoterapeutů)

 • ASI (Asociace senzorické integrace)

Mgr. et Bc. Eliška Haškovcová

Osobní údaje

Narozena 9. 7. 1976 v Plzni

Bydliště: Ke Klimentce 19, Praha 5

Tel. +420 605 203 724

Email: eliska.haskovcova@seznam.cz

Vzdělání a kvalifikace

Školní vzdělání

- Střední všeobecné s maturitou (r. 1994)

- 1. LF Univerzita Karlova, obor Ergoterapie, bakalářské studium (r. 2000)

- FTVS Univerzita Karlova, obor Pracovní a tělesná výchova zdravotně postižených, magisterské

studium (r. 2000)

Praxe

FN Motol, Praha 5, Klinika rehabilitace, Dospělá část r. 2001, Dětská část 2001- 2006

VFN, Praha 2, Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží od r.2011-

současnost

CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s. (2013)

2018 - současnost, Centrum dětské ergoterapie PlaySI, založeno společně s kolegyní

Mgr. Petrou Dvořákovou, specializace na využití přístupu Senzorická Integrace u dětí

s poruchou smyslového zpracování (SPD)

Výuka studentů 1. a 2. LF UK, bakalářský obor Ergoterapie

Absolvované výcviky a kurzy

NDT Basic Bobath

Koncept Spiraldynamik v ergoterapii

Učení pohybu pomocí míčů Sball v ergoterapii

Medical Taping Concept

Senzorická integrace- základní část

Bazální stimulace

Vzdělání v systemické rodinné terapii (cyklus A, B, C)

Videotrénink interakcí (VTI)- základní výcvik, modul I.

Neurovývojová stimulace I. - „Pohybem se učíme“

HANDLE

Úvod do DIR-floortime

 

Doplňující údaje

Člen České asociace ergoterapeutů

Člen Asociace senzorické integrace

Živnostenský list IČO 62611861

Mgr. et Bc. Eliška Haškovcová
Osobní údaje
Narozena 9. 7. 1976 v Plzni
Bydliště: Ke Klimentce 19, Praha 5
Tel. +420 605 203 724
Email: eliska.haskovcova@seznam.cz
Vzdělání a kvalifikace
Školní vzdělání
- Střední všeobecné s maturitou (r. 1994)
- 1. LF Univerzita Karlova, obor Ergoterapie, bakalářské studium (r. 2000)
- FTVS Univerzita Karlova, obor Pracovní a tělesná výchova zdravotně postižených, magisterské
studium (r. 2000)
Praxe
• FN Motol, Praha 5, Klinika rehabilitace, Dospělá část r. 2001, Dětská část 2001- 2006
• VFN, Praha 2, Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží od r.2011-
současnost
• CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s. (2013)
• 2018 - současnost, Centrum dětské ergoterapie PlaySI, založeno společně s kolegyní
Mgr. Petrou Dvořákovou, specializace na využití přístupu Senzorická Integrace u dětí
s poruchou smyslového zpracování (SPD)
• Výuka studentů 1. a 2. LF UK, bakalářský obor Ergoterapie
Absolvované výcviky a kurzy
• NDT Basic Bobath
• Koncept Spiraldynamik v ergoterapii
• Učení pohybu pomocí míčů Sball v ergoterapii
• Medical Taping Concept
• Senzorická integrace- základní část
• Bazální stimulace
• Vzdělání v systemické rodinné terapii (cyklus A, B, C)
• Videotrénink interakcí (VTI)- základní výcvik, modul I.
• Neurovývojová stimulace I. - „Pohybem se učíme“
• HANDLE
• Úvod do DIR-floortime
 
Doplňující údaje
Člen České asociace ergoterapeutů
Člen Asociace senzorické integrace
Živnostenský list IČO 62611861