FILÁTOVÁ RENATA

FILÁTOVÁ RENATA

Renáta Filatova vystudovala Vychovatelství pro ústavy sociální péče v Boskovicích a na pedagogické fakultě Ostravské univerzity speciální pedagogiku. Doktorát obhájila na Vysoké škole Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety v Bratislavě.

Od roku 1999 se zabývá vývojem a výrobou kompenzačních pomůcek. Vytvářela tematicky zaměřené multismyslové místnosti po cele České a Slovenské republice, od počátečního návrhu až po realizaci, zejména prenatální místnosti, místnosti pro muzikoterapii, arteterapii a aromaterapii. Do současnosti je realizátorkou Snoezelen prostředí na klíč pro psychiatrické provozy, školství a sociální zařízení v rámci ČR a Slovenska.

Spolupracuje s Institutem Bazální stimulace® a PhDr. Karolínou Friedlovou. Navrhuje pomůcky pro aplikaci Bazální stimulace®. Vede kurz Využití kompenzačních pomůcek v praxi, vydala skripta s metodikou využití kompenzačních pomůcek pro klienty s konkrétními diagnózami pod názvem "Využití kompenzačních pomůcek v praxi".

Patnáct let působila na pozici ředitelky Dětského domova bl. Marie Antoníny Kratochvílové, kde vedla Snoezelen terapie u dětí s nejrůznějšími diagnózami. Jednalo se o dětský domov švýcarského typu na Ostravsku.

V roce 2009 vybudovala první Vzdělávací centrum Snoezelen konceptu v České republice, které později transformovala na nestátní neziskovou organizaci ISNA – MSE ® se čtyřmi středisky. VERHEUL neurosensory centre Ostrava,kde aplikuje originální koherentní rehabilitaci ve Snoezelen prostředí jež využívají stovky klientů z České republiky a ze Slovenska. INSTITUT Snoezelen – MSE kde působí jako lektorka v mnoha vzdělávacích odborných kurzech zaměřených zejména na Snoezelen koncept. Komunitní a poradenské centrum BÍLÁ MEDVĚDICE, zde podporuje rodiny s dětmi s postižením a pěstounské rodiny. V rámci PERCEPT FUN se zabývá vývojem a garantuje výrobu Snoezelen prostředí a kompenzačních pomůcek. Na základě mezinárodní akreditace navrhuje a garantuje Snoezelen prostředí.

Absolvovala Internationale Zusatzqualifikation Snoezelen – Mezinárodní doplňující kvalifikaci Snoezelen-MSE. Je certifikovaným mezinárodním lektorem ISNA-MSE.

Studium Snoezelen-MSE ukončila zkouškou s mezinárodní certifikací v jeho Základním a Rozšiřujícím pojetí, ve specializačním studiu v konceptu Snoezelen-MSE obhájila specializaci psychopedie, ADHD, autismus, demence a paliativní péče. Sama je autorkou specializace Snoezelen v terénu a na lůžku klienta. Udělení certifikátu je podmíněno teoretickými, praktickými znalostmi a trvalými praktickými zkušenostmi v konceptu Snoezelen-MSE.

Renáta Filatova je dále garantkou konceptu Snoezelen-MSE pro Českou a Slovenskou republiku. Je spoluautorkou publikace SNOEZELEN (2010). Jedná se o první ucelenou učebnici v českém jazyce, která se konceptu Snoezelen věnuje. Autorkou publikace Snoezelen – MSE (2014). Spoluautorkou publikace Paliativní péče 21.století (2015). Autorkou ediční řady publikací Metodika č. 1 pro práci se Snoezelen konceptem v Dětském domově u dětí s poruchou chování, Metodika č. 2 pro práci se Snoezelen konceptem ve Speciální základní škole (2016). Autorkou výukových skript pro Institut Snoezelen -MSE.

Je autorkou řady výukových pomůcek pro speciální pedagogiku, ergoterapii a logopedii. V této oblasti pracuje více než dvacet let.

Od roku 2011 organizuje mezinárodní konference Snoezelen-MSE konceptu v České republice. Aktivně se účastní na mnoha konferencích u nás i v zahraničí.

Byla pozvána na Mezinárodní konferenci Snoezelen-MSE ve Finsku s příspěvkem Efekt Snoezelen konceptu na klienty v průběhu přímé terapie bez nutnosti plně zřízené Snoezelen místnosti. V roce 2019 pořádala Světové sympózium Snoezelen – MSE v Praze za účasti zakladatele Ad Verheula a dvanácti členů světové rady ISNA – MSE.