DOŠKOVÁ KLÁRA, HRDINOVÁ PETRA

DOŠKOVÁ KLÁRA, HRDINOVÁ PETRA

Mgr. Klára Došková

Tel: +420 732 844 209

E-mail: Klara.doskova@cta.cz

Trvalá adresa: Ovocnářská 316, Praha 5 – Lipence, 155 31

Datum narození: 7. 12. 1990

 

Vzdělání

9/2015 – 4/2018 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, navazující

Mgr., obor Speciální pedagogika – poradenství, dálkové studium

9/2011 – 6/2015 Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta, obor Sociální

pedagogika, bakalářské studium

Další vzdělání

9/2011 – 2/2014 VTI trenér, úspěšné absolvování Základního výcviku ve videotréninku

interakcí Modul II., Spin ČR, akreditace u MŠMT, v rozsahu 150 hodin

10/2010 – 6/2011 Psychologie, jednoletý vzdělávací kurz, Tutor, v rozsahu 120 hodin

 

Pracovní zkušenosti

2012 – současnost Centrum Terapie Autismu s.r.o., Spolek pro Centrum Terapie Autismu, z.s.

O.T.A. terapeut, VTI trenér, metodik, supervizor, lektor

10/2018 - 10/2021 Mateřská dovolená

09/2016 – 10/2018 Gymnázium Truhlářská a Základní škola Truhlářská

O. T. A. terapeut, součást ŠPP, Videotrénink interakcí; Práce s dětmi se SVP,

s rodiči, pedagogy, asistenty pedagoga

10/2010 – 6/2011 Základní škola Plzeňská

Nejprve osobní asistent – APLA Praha, Rytmus, od ledna 2011 asistent

pedagoga – ZŠ Plzeňská, Integrace dítěte s vysoce funkčním autismem a

ADHD do první třídy

2007 – 2012 APLA Praha

Asistentka na letních táborech a pobytových kurzech pro rodiny

 

Přednášková činnost

Školení skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností pro organizace (rozsah 73 hod)

Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v prostředí ZŠ (rozsah 16 hod)

Práce s dítětem s PAS v prostředí MŠ a ZŠ (rozsah 16 hod)

Přístupy podle metodiky OTA ve výchově dětí s PAS (rozsah 8 hod)

Problematika hry u dětí s autismem – přednáška s workshopem (rozsah 7 hod)

Orientace v sociálních situacích u mluvících dětí (rozsah 3 hod)

Specifika rozvoje komunikace u dětí s PAS (rozsah 8 hod)

Specifika poruch autistického spektra (rozsah 4 hod)

 

Hrdinová, Petra (roz. Volfová)

Adresa Luční 1114, 25210 Mníšek pod Brdy, ČR     Telefon 725 240 702

E-mail petra.hrdinova@cta.cz

Květen 2013 - nyní: Speciální pedagog, terapeut C)T)A), Centrum Terapie Autismu, s.r.o., Středisko pro Centrum |Terapie Autismu z.s.

1.1.2013 – 15. 8. 2014: Učitelka MŠ ve třídě pro děti s PAS, Střední a mateřská škola Aloyse Klára, Vídeňská 28, 142 00 Praha 4

29.8.2005 – 31.12.2012: Učitelka ve třídě pro děti s PAS, Speciální MŠ, Horáčkova 1/1095, 140 00 Praha 4

19.8.2003 – 28.8.2005: Učitelka speciální MŠ, Speciální mateřská škola Sluníčko, Deylova 3/233, 150 00 Praha 5 - Motol

Vzdělání a odbornost

Certifikovaný terapeut metody O.T.A. -  Centrum Terapie Autismu

Výchova a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra - Ped F UK

Rozšiřující studium v rámci celoživotního vzdělávání, specializace v oboru Speciální pedagog

Speciální pedagogika předškolního věku, psychopedie - Ped F UK

Osobní způsobilost

Individuální práce s dětmi s PAS, poradenství rodinám dětí s PAS, přednášková činnost v oblasti problematiky PAS, Odborná práce s dětmi s PAS a jejich rodiči na pobytových kurzech pořádaných C)T)A). Absolvování odborných kurzů týkajících se problematiky PAS, diferenciální diagnostiky, attachmentu a SPU. Absolvování odborných kurzů v Modrém klíči Praha týkající se problematiky mentální retardace

Ostatní

Přednášková činnost: Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Středočeského, Královéhradeckého kraje a

Plzeňského kraje, C)T)A) ( 2014 – dosud). Odborná stáž v Centru behaviorální terapie, Gliwice, Polsko ( 2015, 2016)

Odborné školení Metody práce Centra behaviorální terapie (Polsko) v rozsahu 45 hodin, červen 2015

Hrdinová, Petra (roz. Volfová)
Adresa Luční 1114, 25210 Mníšek pod Brdy, ČR
Telefon 725 240 702
E-mail petra.hrdinova@cta.cz
 
Květen 2013 - nyní
Pracovní zařazení Speciální pedagog, terapeut C)T)A)
Centrum Terapie Autismu, s.r.o., Středisko pro Centrum |Terapie Autismu z.s.
 
1.1.2013 – 15. 8. 2014
Pracovní zařazení Učitelka MŠ ve třídě pro děti s PAS
Střední a mateřská škola Aloyse Klára, Vídeňská 28, 142 00 Praha 4
 
29.8.2005 – 31.12.2012
Učitelka ve třídě pro děti s PAS
Speciální MŠ, Horáčkova 1/1095, 140 00 Praha 4
 
19.8.2003 – 28.8.2005
Učitelka speciální MŠ
Speciální mateřská škola Sluníčko, Deylova 3/233, 150 00 Praha 5 - Motol
 
Vzdělání a odbornost
Certifikovaný terapeut metody O.T.A.
Název vzdělávací instituce Centrum Terapie Autismu
Výchova a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra - Ped F UK
Rozšiřující studium v rámci celoživotního vzdělávání, specializace v oboru Speciální pedagog
Speciální pedagogika předškolního věku, psychopedie - Ped F UK
 
Osobní způsobilost
Individuální práce s dětmi s PAS, poradenství rodinám dětí s PAS, přednášková činnost v oblasti problematiky PAS
Odborná práce s dětmi s PAS a jejich rodiči na pobytových kurzech pořádaných C)T)A)
Absolvování odborných kurzů týkajících se problematiky PAS, diferenciální diagnostiky, attachmentu a SPU
Absolvování odborných kurzů v Modrém klíči Praha týkající se problematiky mentální retardace
 
Ostatní
Přednášková činnost: Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Středočeského, Královéhradeckého kraje a
Plzeňského kraje, C)T)A) ( 2014 – dosud)
Odborná stáž v Centru behaviorální terapie, Gliwice, Polsko ( 2015, 2016)
Odborné školení Metody práce Centra behaviorální terapie (Polsko) v rozsahu 45 hodin, červen 2015