CSÉMY MIKLOS

CSÉMY MIKLOS

Miklós Csémy pracuje od roku v rámci Přístupu zaměřeného na člověka s neurodivergentními klienty a jejich rodinami. V rámci studia na Univerzitě Karlově absolvoval pětisemestrální certifikovaný program Psychologie zdraví (300 hodin) pod vedením jejích zakladatelů v ČR, docenta Václava Břicháčka a profesora Jaro Křivohlavého, na který navázal magisterským studiem oboru Elektronická kultura a sémiotika. Pravidelně publikuje a přednáší na téma neurodiverzity, je vydavatelem a odborným korektorem knih o autismu, Aspergerově syndromu, ADHD a neurodiverzitě. Je frekventantem výcviku v Přístupu zaměřeném na člověka a kurzu Vývojová a vztahová terapie dětí a adolescentů – teorie a praxe a provozovatelem portálu neurodiverzita.cz.