BROŽOVÁ PETRA

BROŽOVÁ PETRA

Petra Brožová je klinická psycholožka, která pracuje v nestátním zdravotnickém zařízení Carpe Diem Bohemia s.r.o. v ambulanci klinické psychologie od roku 2011. 

V letech 2012-2023 pracovala na částečný úvazek jako poradkyně rané péče ve Středisku včasné intervence NAUTIS s rodina dětí s autismem či podezřením na něj. 

Než nastoupila do zdravotnictví, pracovala 4 roky jako psycholožka v SPC zaměřeném na děti s mentálním postižením a autismem.

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UPOL v Olomouci a bakalářský program speciální pedagogiky Speciálně pedagogická andragogika na PdF UPOL.

Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Kognitivně-behaviorální terapii (KBT), výcvik v Sandplay, Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii. A další semináře a kurzy související s psychodiagnostikou a psychoterapií dětí a dospívajících.

V současné době je na mateřské dovolené.

 
Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UPOL v Olomouci a bakalářský program speciální pedagogiky Speciálně pedagogická andragogika na PdF UPOL.
 
Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Kognitivně-behaviorální terapii (KBT), výcvik v Sandplay, Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii. A další semináře a kurzy související s psychodiagnostikou a psychoterapií dětí a dospívajících.
 
V současné době je na mateřské dovolené.