AAK U OSOB S PAS - Petra HRANČÍKOVÁ

AAK U OSOB S PAS - Petra HRANČÍKOVÁ

Komunikace má v životě člověka mnoho důležitých funkcí - např navazování sociálních vztahů, předávání informací a vzdělávání, dosahování změn ve svém prostředí ke svému prospěchu nebo funkci zábavy a vyplňování volného času.

Proto je důležité, aby každý člověk měl možnost komunikovat. Pokud není možné komunikovat mluvenou řeči, je důležité, abychom co nejdříve našli dítěti jiný vhodný komunikační systém, který bude tyto funkce naplňovat.

Takový komunikační systém musí být v maximální míře rychlý, efektivní, nenáročný a přenosný, aby se co nejvíce přiblížil komunikaci mluvenou řeči.

První část workshopu bude zaměřena právě na možnost výběru takového komunikačního systému dle McGreevyho (Essential for Livinig - EFL), který zmiňuje celkem 46 alternativních komunikačních systémů. Při výběru vhodného systému zvažuje náročnost na diskriminaci, náročnost na používání, přenosnost, možnost dalšího rozvoje komunikačních dovedností, přístupnost širšímu publiku, schopnosti a dovednosti mluvčího (dítěte) a zachování výhod mluvené řeči

V druhé části si ukážeme a praticky vyzkušíme, jak, pomocí vybraného komunkačního systému, začít učit základní komunikační dovednost, kterou je žádost, požadavek.