6. KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM 21.6.2024 – 22.6.2024

 

"PORUCHA AUTISTICKÉHO SPEKTRA".

PŘEDNÁŠKY

1) PŘEDNÁŠKA No. 1  -  Proč dochází k záměnám PAS a DLD?  (L. Pospíšilová)

2) PŘEDNÁŠKA No. 2 - Role dětského neurologa v multioborovém týmu odborníků pečujících o děti s PAS. (H. Ošlejšková)

3) PŘEDNÁŠKA No. 3 - Mýty a fakta o poruchách autistického spektra a jejich význam pro praxi v ČR. (K. Thorová)

4) PŘEDNÁŠKA No. 4 - Terapie malé sebedůvěry u dospívajících s vysocefunkčním autismem. (L. Vacková)

5) PŘEDNÁŠKA No. 5 - PAS z pohledu pedopsychiatrie. (J. Schmitdová)

6) PŘEDNÁŠKA No. 6 - Neurodiverzita. (M. Czémy)

7) PŘEDNÁŠKA No. 7 - Rozumění sociálním situacím a podpora sebepojetí základem sociálních kompetencí a seberegulace u PAS. (R. Straussová)

8) PŘEDNÁŠKA No. 8 - Klíčová úloha motivace při rozvoji komunikace osob s PAS. (D. Pavljuk)

9) PŘEDNÁŠKA No. 9 - DIR Floortime. (Z. Camm)

10) PŘEDNÁŠKA No. 10 - Specifika logopedické intervence u dětí s PAS, možné bariéry (P. Hrančíková)

11) PŘEDNÁŠKA No. 11 - Senzorická integrace. (E. Haškovcová, P. Dvořáková)

12) PŘEDNÁŠKA No. 12 - Neurosenzorická terapei ve Snoezelen-MSE prostředí u dětí s PAS. (R. Filátová)

13) PŘEDNÁŠKA No. 13 - Práce s dětmi s PAS metodou PlayWisely. (V. Fílová)

 

 

Přednášky

MÝTY A FAKTA O PORUCHÁCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA A JEJICH VÝZNAM PRO PRAXI V ČR - Kateřina THOROVÁ

Stále se bohužel setkáváme s názorem, že autismus je především módní diagnóza. Mnohé děti bývají diagnostikovány pozdě, přestože rodiče, pediatři nebo pedagogičtí pracovníci mají podezření na autismus a studie ukazují na potřebnost včasné diagnózy. Cesta dospívajících a dospělých...

PROČ DOCHÁZÍ K ZÁMĚNÁM PAS A VD? - Lenka POSPÍŠILOVÁ

Porucha autistického spektra (PAS) a vývojová porucha jazyka (Developmental language disorder, DLD) – v Čechách známá pod pojmem vývojová dysfázie, ale podle MKN-10 kódována jako expresivní porucha řeči nebo receptivní porucha řeči, náleží spolu s dalšími poruchami do nové kategorie...
<< 1 | 2