.

Záštitu nad vzdělávací akcí převzal děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc

3. KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM 

Praha

22. 6 - 23. 6. 2018

 

AKCE JIŽ PROBĚHLA!!!

 

Vážené kolegyně a kolegové, srdečně vás zveme na
3. KLINICKO - LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM 2018

hlavní téma

"Diagnostika a terapie vývojové dyspraxie."


Chystané dvoudenní sympozium obsahuje 6 hlavních přednášek pro všechny účastníky a 8 praktických workshopů,
kdy se každý účastník  může přihlásit na 4 workshopy z 8 nabídnutých.
Sympozium je určené pro klinické logopedy, klinické psychology a další spřízněné obory zabývající se touto problematikou.

termín konání:  22. 6. 2018 - 23. 6. 2018
místo:  Purkyňův ústav, Albertov 4, Praha 2

POŘADATEL:   Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová 
 
pod záštitou       FONIATRICKÉ KLINIKY 1. LF UK A VFN PRAHA

Organizační výbor:  Mgr. Tereza Hladilová, Mgr. Zuzana Konůpková
                                        Mgr. Jitka Mercelová
                                        Mgr. Jaroslava Mrkvičková
                                              Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová

                    Odborní garanti:                                                            

                       doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.
          PhDr. Lenka Malátová
              PaedDr. Irena Cudlínová
Sympozium je pořádáno v rámci celoživotního vzdělávání.

Souhlasná stanoviska dle vyhlášky č. 4/2010 Sb.:                                                                                                    

ASOCIACE KLINICKÝCH LOGOPEDŮ ČR                     ASOCIACE KLINICKÝCH PSYCHOLOGŮ ČR        ASOCIACE ERGOTERAPEUTŮ ČR
 registrační číslo    4201812                                                 registrační číslo     AKPČR/PHA/MK/049/2018                          registrační číslo č.j.2/2018

                    8 KREDITŮ                  8  KREDITŮ                            8 KREDITŮ                     


Vedle odborného programu bude 22.6.2018 od 19.00 odborná párty! :)

POTREFENÁ HUSA ALBERTOV      www.phalbertov.cz

Těšíme se na vaši účast!

Kontakt

3. klinicko - logopedicke sympozium

+420604508605

Kapacita

250 MÍST

20.01.2018 15:46

KAPACITA:

04.02.2017 13:35

VOLNÝCH MÍST: AKCE JIŽ PROBĚHLA

04.02.2017 13:34

PLATBA

POPLATEK za SYMPOZIUM

04.02.2018 18:53
ÚČASTNICKÝ POPLATEK 2 500,- Kč     STUDENTI 2 000,- Kč    CIZINCI 120 EUR od 5. 2. 2018 do 1. 6. 2018 Účastnický poplatek od 2.6.2018  3 000,- Kč    STUDENTI 2 500,- Kč    CIZINCI 150 EUR Storno poplatky: do 19.4.2018 - 0% od 20.4.2018 do 24.5.2018...