.

Záštitu nad vzdělávací akcí převzal děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc

AKCE UKONČENA!

Vážené kolegyně a kolegové, srdečně vás zveme na
4. KLINICKO - LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM 2019

hlavní téma

"Diagnostika a terapie PORUCH CHOVÁNÍ A EMOCÍ v kontextu klinické logopedie."


Chystané dvoudenní sympozium obsahuje 8 hlavních přednášek pro všechny účastníky a 8 praktických workshopů,
kdy se každý účastník  může přihlásit na 2 workshopy z 8 nabídnutých.
Sympozium je určené pro klinické logopedy, klinické psychology a další spřízněné obory zabývající se touto problematikou.

termín konání:  21. 6. 2019 - 22. 6. 2019
místo:  Purkyňův ústav, Albertov 4, Praha 2

POŘADATEL:   Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová 
 
pod záštitou       FONIATRICKÉ KLINIKY 1. LF UK A VFN PRAHA

Organizační výbor:  Mgr. Tereza Hladilová, Mgr. Zuzana Konůpková
                                        Mgr. Iva Kostelanská, Mgr. Jitka Mercelová
                                        Mgr. Jaroslava Mrkvičková
                                              Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová, Mgr. Markéta Tichá

                    Odborní garanti:                                                            

                       doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.
          PhDr. Lenka Malátová
              PaedDr. Irena Cudlínová
Sympozium je pořádáno v rámci celoživotního vzdělávání.

Souhlasná stanoviska dle vyhlášky č. 4/2010 Sb.:                                                                                                    

ASOCIACE KLINICKÝCH LOGOPEDŮ ČR       ASOCIACE KLINICKÝCH PSYCHOLOGŮ ČR        ASOCIACE ERGOTERAPEUTŮ ČR                               č. 4201905                                                               AKPČR/PHA/OK/014/2019                                          č.j. 1/2019

           8 kreditů                                        8 kreditů                         8 kreditů

Vedle odborného programu bude 21.6.2019 od 19.00 odborná párty! :)

www.kayakbeachbar.cz

Těšíme se na vaši účast!

Kontakt

4. klinicko - logopedicke sympozium

+420604508605

Kapacita

250 lidí

20.01.2018 15:46

KAPACITA: 250 osob

04.02.2017 13:35

VOLNÝCH MÍST: 87

04.02.2017 13:34

PLATBA

POPLATEK za SYMPOZIUM

04.02.2018 18:53
ÚČASTNICKÝ POPLATEK 2 500,- Kč     STUDENTI 2 000,- Kč    CIZINCI 120 EUR od  4.2.2019 do 31. 5. 2019 Účastnický poplatek od  1. 6. 2019 3 000,- Kč    STUDENTI 2 500,- Kč    CIZINCI 150 EUR Storno poplatky: do 30. 4. 2019 - 0% od 1. 5. 2019 do...

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/