.

Záštitu nad vzdělávací akcí převzal děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 24 - 25. 6. 2022

AKCE UKONČENA! VŠEM DĚKUJI.
 
SBORNÍK V HISTORII 
FOTKY VE FOTOGALERII :)
 
 

Vážené kolegyně a kolegové, srdečně vás zveme na
5. KLINICKO - LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM 2022

hlavní téma

"OROFACIÁLNÍ REHABILITACE"


Chystané dvoudenní sympozium obsahuje 8 hlavních přednášek pro všechny účastníky a 8 praktických workshopů,
kdy se každý účastník  může přihlásit na 2 workshopy z 8 nabídnutých.
Sympozium je určené pro klinické logopedy, klinické psychology a další spřízněné obory zabývající se touto problematikou.

termín konání:  24. 6. 2022 - 25. 6. 2022
místo:  Purkyňův ústav, Albertov 4, Praha 2

POŘADATEL:   Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová 
 
pod záštitou       FONIATRICKÉ KLINIKY 1. LF UK A VFN PRAHA

Organizační výbor:  Mgr. Tereza Hladilová, Mgr. Zuzana Konůpková
                                      Mgr. Jitka Mercelová
                                        Mgr. Jaroslava Mrkvičková,
                                              Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová, 

                    Odborní garanti:                                                            

                       doc. PaedDr. Karel Neubauer, PhD.
                   PhDr. Magdaléna Nováková, Mgr. Marie Vabroušková
              PaedDr. Irena Cudlínová
Sympozium je pořádáno v rámci celoživotního vzdělávání.

Souhlasná stanoviska dle vyhlášky č. 4/2010 Sb.:                                                                                                    

                     ASOCIACE KLINICKÝCH LOGOPEDŮ                      ASOCIACE KLINICKÝCH PSYCHOLOGŮ

                    číslo: 4202205                                                               číslo: AKPCR/PHA/OK/024/2022

           8 kreditů                                        8 kreditů                        

 

Vedle odborného programu bude 24.6.2022 od 19.00 odborná párty! :)

 

Těšíme se na vaši účast!

Kontakt

5. klinicko - logopedicke sympozium

+420604508605

Kapacita

VOLNÝCH MÍST: 0

13.02.2020 00:00

265 lidí

13.02.2020 00:00

KAPACITA: 265 osob

04.02.2017 13:35

PLATBA

POPLATEK za SYMPOZIUM

04.02.2018 18:53
ÚČASTNICKÝ POPLATEK VČETNĚ DPH: 3 025,- Kč     STUDENTI 2 420,- Kč    CIZINCI 120 EUR od  1.3.2022 do 31. 5. 2022 Účastnický poplatek od  1. 6. 2022 VČETNĚ DPH: 3 630,- Kč    STUDENTI 3025,- Kč    CIZINCI 150 EUR Storno poplatky: do 30. 4. 2022...