VÁCLAV MATYS

VÁCLAV MATYS

V současné době dokončuje studium fyzioterapie na 1.LF UK. V průběhu svého studia se opakovaně setkával s pacienty po získaném poškození mozku. Tyto postupně nabývané zkušenosti zužitkoval v rámci své kvalifikační práce, kdy se věnoval výzkumu možnosti využití konceptu PNF u pacientů s neurogenními dysfagiemi. Pozitivní zkušenost, kterou v rámci svého dosavadního působení získal, by velmi rád dále prohluboval při další práci s neurologickými pacienty a v navazujícím magisterském studiu.