Typické projevy následků traumatu u dětí, symptomatické přesahy s různými diagnostickými kategoriemi

Typické projevy následků traumatu u dětí, symptomatické přesahy s různými diagnostickými kategoriemi

Příspěvek shrnuje základní informace o typickém chování traumatizovaného dítěte, zejména z hlediska symptomatologie, která může být shodná
s dalšími diagnostickými kategoriemi, nejčastěji se syndromem ADHD. Autorka zpracovává konkrétní příklady na základě zkušeností ze své
praxe supervizora a klinického psychologa. Současně budou přeneseny závěry z výzkumu týkajícího se traumatu u dětí  v systémech sociální
péče, školství a zdravotnictví.

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/