Současné chápání vývojové verbální dyspraxie

Současné chápání vývojové verbální dyspraxie
Hlavní přednáška Dr. Pamely Williams PhD. bude o současném chápání vývojové verbální dyspraxie (známé také jako 
dětská apraxie řeči - v USA a Austrálii). Přednáška bude obsahovat teoretické aspekty, terminologii, etiologii, 
zároveň i aktuální informace k identifikaci verbální dyspraxie a jak diferenciálně diagnostikovat od ostatních 
závažných diagnóz týkajících se komunikace. 
V rámci přednášky budeme také uvažovat o aktuálním doporučení, jak vybrat vhodné postupy hodnocení a intervence s důrazem 
na stěžejní symptomatologii. Představíme jednu z intervencí, kterou prezentuje Nuffield Centre Dyspraxia 
Programme (3. vydání), která zrovna prochází novým výzkumným hodnocením ve dvou randomizovaných kontrolních 

Hlavní přednáška Dr. Pamely Williams PhD. bude o současném chápání vývojové verbální dyspraxie (známé také jako 

dětská apraxie řeči - v USA a Austrálii). Přednáška bude obsahovat teoretické aspekty, terminologii, etiologii, 

zároveň i aktuální informace k identifikaci verbální dyspraxie a jak diferenciálně diagnostikovat od ostatních 

závažných diagnóz týkajících se komunikace. 

V rámci přednášky budeme také uvažovat o aktuálním doporučení, jak vybrat vhodné postupy hodnocení a intervence s důrazem 

na stěžejní symptomatologii. Představíme jednu z intervencí, kterou prezentuje Nuffield Centre Dyspraxia 

Programme (3. vydání), která zrovna prochází novým výzkumným hodnocením ve dvou randomizovaných kontrolních 

studiích (RCTs) na Univerzitě v Sydney, Austrálie.