RADKA FLORIANOVÁ

RADKA FLORIANOVÁ

 

Mgr. Radka Floriánová - po studiu speciální pedagogiky a učitelství 1. stupně na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2005 pracuji ve stejném městě na Soukromé klinice LOGO s.r.o. jako klinický logoped.

V centru mého zájmu je snaha o komplexnější pohled na klienty s kombinovanými a neurovývojovými poruchami při logopedické terapii, což mě vedlo ke studiu NDT Bobath konceptu a myofunkční terapie. Pracuji i s dětskými klienty s vývojovou dysfagií.

Přednáším, vedu kurzy a workshopy na téma myofunkční terapie a využití Bobath konceptu v rámci logopedické praxe. V rámci předatestační přípravy lektoruji kurz palatolalie.

Jsem mimo jiné členem mezinárodní asociace myofunkční terapie a České asociace dětských Bobath terapeutů.

 

AKCI PODPOŘILI