RADKA FLORIANOVÁ; LUCIE GOCOVÁ

RADKA FLORIANOVÁ; LUCIE GOCOVÁ

 

 
Být Bobath terapeutem logopedem znamená získání mnoha vědomostí, znalostí a praktických dovedností z oblasti fyzioterapie a ergoterapie a následně nám umožňuje jejich využití v praxi s našimi logopedickými klienty.
Rády bychom ukázaly využití logopedické a fyzioterapeutické intervence u klientů, kteří vzhledem k jejich základním kombinovaným poruchám mají narušený a atypický vývoj.
Při zlepšení hrubě motorických funkcí dochází k posunu v oblasti orálně motorické, čímž urychlíme a zefektivníme logopedickou intervenci.
V rámci workshopu použijeme videonahrávky, fotodokumentaci a kazuistiky našich společných klientů.

 

AKCI PODPOŘILI