RADKA FLORIANOVÁ; LUCIE GOCOVÁ

RADKA FLORIANOVÁ;  LUCIE GOCOVÁ

Bobath koncept je jedním ze světově nejužívanějších terapeutických přístupů určený pacientům s poškozením centrální nervové soustavy různého věku i etiologie. Ve světě bývá častěji označován jako neurovývojová terapie (NDT - Neuro Developmental Treatment), jelikož vychází z nejnovějších neurofyziologických poznatků o vývoji motoriky dítěte. Jde o celostní (holistický) přístup k pacientovi, v rámci něhož jsou vypracovány strategie pro děti od nejútlejšího věku až po dospělé pacienty.
Zakladateli Bobath konceptu byli manželé Bobathovi, Berta (fyzioterapeutka) a Karel (lékař), kteří se před válkou odstěhovali do Anglie, kde v roce 1951 založili Bobath centrum v Londýně. Zde postupně rozvinuli svůj koncept terapie pro pacienty s neurologickými poruchami hybnosti - pro děti s dětskou mozkovou obrnou a dospělé po cévní mozkové příhodě. Jeho úkolem je zlepšení kvality života dítěte i jeho rodiny. Tato metodika zahrnuje nejen cvičení, ale především veškeré aktivity denního života - např. handling, polohování dítěte během dne, oblékání, svlékání, přijímání jídla a pití, hru, udržování hygieny, sebeobsluhu atd. Léčba totiž není efektivní bez přenosu do aktivit běžného života, jelikož tímto se až několikanásobně zkrátí doba terapie a urychlí proces automatizace.
Zásadní je týmová spolupráce všech odborníků- lékař, logoped, fyzioterapeut a ergoterapeut. Ve středu týmu je klient.
Cílem přednášky bude přiblížit Bobath koncept a jeho využití v klinické logopedii.

AKCI PODPOŘILI