Možnosti využití proprioceptivní neuromuskulární facilitace v terapii dysfagií

V rámci přednášky bych rád představil možnou cestu spolupráce mezi obory fyzioterapie a logopedie v péči o dysfagické pacienty, a to použití prvku z konceptu proprioceptivní neuromuskulární facilitace pro léčbu především neurogenní dysfagie.

Koncept PNF je většině fyzioterapeutů dobře známý a v malé či větší míře ho používají jako prostředek pro terapii široké škály pacientů – od ortopedických přes pacienty s traumatickými dg. až po pacienty neurologické. Využití konceptu pro terapii poruch polykání, ačkoli se jedná o velice efektivní nástroj, však bohužel není příliš známé. Aplikace těchto cvičení je mimo jiné i relativně jednoduchá, a proto by mohlo být za spolupráce fyzioterapeutů aplikována i logopedy.

Právě spolupráci na správném provádění cvičení na základě konceptu PNF vnímám jako velkou možnost mezioborové spolupráce a zlepšení kvality péče o dysfagické pacienty.