Projevy vývojové dyspraxie ve školním věku

Projevy vývojové dyspraxie ve školním věku
Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
Projevy vývojové dyspraxie ve školním věku
 
Úroveň motorických schopností se nevztahuje pouze na školní či pracovní výkony, ale promítá se do života jako 
celku. Motorické schopnosti se ukazují jako systém se vzájemnými vztahy a závislostmi. Příspěvek je zaměřen 
na projevy dyspraxie u dětí školního věku nejen ve škole, ale i v běžném životě. Poukazuje na vliv motoriky 

Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.

Ing. Zuzana Palounková, PhD.

 

Úroveň motorických schopností se nevztahuje pouze na školní či pracovní výkony, ale promítá se do života jako 

celku. Motorické schopnosti se ukazují jako systém se vzájemnými vztahy a závislostmi. Příspěvek je zaměřen 

na projevy dyspraxie u dětí školního věku nejen ve škole, ale i v běžném životě. Poukazuje na vliv motoriky 

v procesu utváření osobnosti jedince.