Potřebujeme znát psychoterapii? Ano, ale víme proč a jakou?

Potřebujeme znát psychoterapii? Ano, ale víme proč a jakou?

Inspirace 30. lety klinické logopedické praxe a vlivy psychoterapeutické teorie a praxe.
Klinická logopedie a psychoterapie tvoří dvě svébytné a rozsáhlé oblasti v moři pomáhajících profesí a oborů, vykazující mnoho slibných a
blízkých témat, jak rozvinout terapeutickou pomoc např. osobám s poruchami plynulosti mluvy či s neurogenními komunikačními poruchami.
Zároveň však do současnosti jen v omezené míře překonávají obtíže, plynoucí z omezené úrovně profesní spolupráce, vzájemné úrovně vhledu
do problematiky vývoje a stávajících tendencí druhého oboru. Z pohledu klinického logopeda s psychoterapeutickým vzděláním a výcvikem je
možno nastínit současný vývoj psychoterapeutického poznání a přiblížit preferované směry – integrativní, kognitivně-behaviorální,
psychodynamická, experienciálně humanistické – v souvislostech s hlavními oblastmi rozvoje osobních a profesních kompetencí klinické
logopeda či terapeuta jiného oboru. Tedy v oblasti sebepoznání, sebereflexe vlastní terapeutické praxe a zapojení podpůrného
psychoterapeutického působení ve prospěch osob s poruchami komunikace a jejich sociálního okolí.

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/