Pohled na dyspraxii z hlediska fyzioterapie a její řešení Vojtovou metodikou 2. generace.

  Pohled na dyspraxii z hlediska fyzioterapie a její řešení Vojtovou metodikou 2. generace.
Pohled na dyspraxii z hlediska fyzioterapie a její řešení Vojtovou metodikou 2. generace.Snahy fyzioterapeutů napravovat porušené držení 
těla a porušené hybné stereotypy často u dětí narážejí na vývojovou dyspraxii. Teprve základy položené Dr. V. Vojtou umožnili 
pochopit příčiny těchto obtíží, a to v porušení kineziologického vývoje psychomotoriky dítěte. Poznání teoretického fundamentu řízení 
motorických programů vedlo k vypracování diagnostiky a terapie za pomoci reflexní lokomoce, terapie známé jako „Vojtova metodika“.  
Pole působnosti této metodiky se neustále rozšiřuje, v posledních letech také do oblasti poruch vyšších nervových funkcí. Změny na pohybovém 
aparátu, ke kterým léčba směřuje, jsou známé nejvíce na zlepšení hrubé motoriky a normalizaci držení těla. Nové poznatky však ukazují velice 
dobré působení i v oblasti jemné motoriky ruky, a zvláště pak na změny motoriky orofaciální oblasti.  
Přednáška nabízí pohled na vývojovou dyspraxii z hlediska teoretických základů fyzioterapie a také způsob řešení těchto ontogenetických problémů 

Snahy fyzioterapeutů napravovat porušené držení těla a porušené hybné stereotypy často u dětí narážejí na vývojovou dyspraxii. Teprve 

základy položené Dr. V. Vojtou umožnily pochopit příčiny těchto obtíží, a to v porušení kineziologického vývoje psychomotoriky dítěte. 

Poznání teoretického fundamentu řízení motorických programů vedlo k vypracování diagnostiky a terapie za pomoci reflexní lokomoce, 

terapie známé jako „Vojtova metodika“.  

Pole působnosti této metodiky se neustále rozšiřuje, v posledních letech také do oblasti poruch vyšších nervových funkcí. Změny na 

pohybovém aparátu, ke kterým léčba směřuje, jsou známé nejvíce na zlepšení hrubé motoriky a normalizaci držení těla. Nové poznatky však 

ukazují velice dobré působení i v oblasti jemné motoriky ruky, zvláště pak na změny motoriky orofaciální oblasti.  

Přednáška nabízí pohled na vývojovou dyspraxii z hlediska teoretických základů fyzioterapie a také způsob řešení těchto ontogenetických 

problémů pomocí Vojtovy metodiky 2. generace.