Podpora klinických logopedů v porozumění Nuffield Dyspraxia Programme (NDP - 3. vydání)

Podpora klinických logopedů v porozumění Nuffield Dyspraxia Programme (NDP - 3. vydání)
Cílem workshopu bude představit klinickým logopedům principy NDP. Terapeutickou koncepci tohoto programu 
a vypracování léčebného plánu s použitím vhodných intervencíz NDP.
Workshop bude obsahovat ukázku některých materiálů z NDP a také videoukázky dětí ilustrující terapeutické postupy,

Cílem workshopu bude představit klinickým logopedům principy NDP. Terapeutickou koncepci tohoto programu 

a vypracování léčebného plánu s použitím vhodných intervencíz NDP.

Workshop bude obsahovat ukázku některých materiálů z NDP a také videoukázky dětí ilustrující terapeutické postupy,

a jak může být terapie podpořena souborem obrázků z NDP.