Picky eaters

Picky eaters

 

Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha
Centrum dětské gastroenterologie, hepatologie, výživy, digestivní endoskopie a biologické léčby
Picky eating (PE) je charakterizován nízkou dietní variabilitou, neochotou přijímat nové potraviny a běžnou rodinnou stravu. Zpravidla
i problematickým vztahem ditěte a rodičů. Nejčastěji se vyskytuje od půl roku do batolecího období, může však perzistovat až do dospělosti.
Metaanalýzy uvádějí postižení PE až u 22% dětské populace kojeneckého a batolecího věku.
fruhauf.pavel@vfn.cz

 

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/