PhDr. Mgr. Lenka Vacková

PhDr. Mgr. Lenka Vacková

Elektivní mutismus pohledem klinického logopeda a psychologa

Elektivní mutismus představuje poměrně okrajový zájem na poli klinické logopedie. Klinický logoped však hraje nezastupitelnou roli v týmu dalších odborníků v péči o děti s touto diagnosou. Často bývá jako jeden z prvních, se kterým se dítě s touto diagnosou (ať už samostatnou, či v komorbiditě s jinými řečovými obtížemi - zejména s poruchami artikulace, plynulostí řeči nebo neurovývojovými poruchami řeči) dostává do kontaktu a významně se tak podílí na dalším průběhu poruchy.

Daná prezentace se snaží nastínit možnosti péče klinického logopeda o děti s elektivním mutismem. Autorka příspěvek doplňuje o zkušenosti z vlastní praxe.

 

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/