PhDr. Dana Buntová, PhD.

PhDr. Dana Buntová, PhD.
Odborný asistent na Katedre logopédie PdF UK v Bratislave. Pedagogická a výskumná činnosť v oblasti narušenia zvukovej roviny 
reči (artikulačné poruchy, fonologické poruchy, vývinová verbálna dyspraxia). Zároveň pracuje ako logopéd v Súkromnom centre 
špeciálno-pedagogického poradenstva. Vyše dvadsať rokov sa venuje rannej a predškolskej logopedickej intervencii u detí s narušeným 
vývinom reči, špecificky narušeným vývinom reči, narušením zvukovej roviny reči, deťom s PAS. Pôsobila ako člen prezídia Slovenskej 
asociácie logopédov a ako zástupca v CPLOL za Slovenskú republiku. Rigorózne a doktorandské štúdium ukončené na Katedre logopédie 

Odborný asistent na Katedre logopédie PdF UK v Bratislave. Pedagogická a výskumná činnosť v oblasti narušenia zvukovej roviny 

reči (artikulačné poruchy, fonologické poruchy, vývinová verbálna dyspraxia). Zároveň pracuje ako logopéd v Súkromnom centre 

špeciálno-pedagogického poradenstva. Vyše dvadsať rokov sa venuje rannej a predškolskej logopedickej intervencii u detí s narušeným 

vývinom reči, špecificky narušeným vývinom reči, narušením zvukovej roviny reči, deťom s PAS. Pôsobila ako člen prezídia Slovenskej 

asociácie logopédov a ako zástupca v CPLOL za Slovenskú republiku. Rigorózne a doktorandské štúdium ukončené na Katedre logopédie 

PdF UK v Bratislave.