PhDr. Alžběta Michalová

PhDr. Alžběta Michalová

Terapie hrou u dětí s poruchami emocí a chování

Děti dokáží skrze hru vyjádřit celou škálu emocí a potřeb, které jsou důležité k seberegulaci a zdravému kontaktu se sebou a s prostředím.
Zacházení s celým spektrem pocitů je pro děti s nižší seberegulací v oblasti emocí a chování velmi obtížné.
Jaké máme terapeutické možnosti a prostředky k tomu, abychom dětem a jejich rodičům pomohli zvládat zátěžové situace?
Na workshopu budeme toto téma prozkoumávat nejen zážitkovou formou, setkání bude  doplňováno teoretickými vstupy a kazuistikami.

 

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/