PETRA MALÍKOVÁ

PETRA MALÍKOVÁ

 

Kontakt: Košumberk 44, 53854, Luže

mobil:775130244

e-mail: malik.petra @seznam.cz

Ambulance klinické logopedie Mgr. Petra Malíková, Luže

 

Vzdělání, praxe:

7/2000 promoce na Pedagogické fakultě UP Olomouc

7/2000 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže- Košumberk až dosud na úvazek 1,0

5/2003 ukončení specializační průpravy v oboru klinická logopedie atestační zkouškou

od 3/2011 vlastní ambulance klinické logopedie na 0,4 úvazek (+ současně 1,0 úvazek HL Luže)

od 9/2011 HL zkrácený úvazek + 0,4 ambulance klinické logopedie Luže

 

Školení, kurzy: - povinné kurzy k atestaci (sluch, afaziologie, palatolalie, afazie, hlas, koktavost, narušený vývoj řeči, testy…)

  • - Bobath koncept v logopedii I., II.- r. 2001,2003

  • - Myufunkční terapie –r.2001

  • - Stimulace v orofaciální oblasti – r.2002

  • - Dysfagie – r. 2010 a spoustu dalších v rámci HL, IPVZ, AKL

  • - akreditovaný kurz Basální stimulace základní a nástavbový -r.2014,2015

  • - Neurovývojová stimulace-Mgr. Volemanová

  • - aktivní přednášky na konferencích v HL, Luhačovicích, opakovaně v Jánských Lázních, přednášky pro Speciální školy

 

 

AKCI PODPOŘILI