TEREZA SOLDÁNOVÁ

TEREZA SOLDÁNOVÁ

Workshop je zaměřen na možnosti využití technik orofaciální stimulace v terapii klinického logopeda u dětských i dospělých pacientů. 

Jeho podstatou bude vlastní prožitek při stimulaci ve dvojicích.  

Náhled do obsahu workshopu:

-stimulace orofaciální oblasti - představení několika konceptů (Bazální stimulace 

podle Prof.Dr.Fröhlicha, míčková facilitace dle Z. Jebavé)

-využití pomůcek při stimulaci orofaciální oblasti a dutiny ústní

-stimulace orofaciální oblasti u dětí se svalovou hypertonií a hypotonií

-stimulace orofaciální oblasti, jako příprava na nácvik kousání a pití 

(zásady krmení, nácvik laterálního kousání, nácvik pití z kelímku, brčka)

 

Cílem workshopu je naučit se a na vlastní kůži zažít některé techniky stimulace orofaciální oblasti, jež jsou srozumitelné, lehce naučitelné 

a ihned aplikovatelné v praxi.

Workshop je zaměřen na možnosti využití technik orofaciální stimulace v terapii 
klinického logopeda u dětských i dospělých pacientů. Jeho podstatou bude vlastní 
prožitek při stimulaci ve dvojicích.  
Náhled do obsahu workshopu:
 
-stimulace orofaciální oblasti - představení několika konceptů (Bazální stimulace 
podle Prof.Dr.Fröhlicha, míčková facilitace dle Z. Jebavé)
-využití pomůcek při stimulaci orofaciální oblasti a dutiny ústní
-stimulace orofaciální oblasti u dětí se svalovou hypertonií a hypotonií
-stimulace orofaciální oblasti, jako příprava na nácvik kousání a pití 
(zásady krmení, nácvik laterálního kousání, nácvik pití z kelímku, brčka)
 
 
Cílem workshopu je naučit se a na vlastní kůži zažít některé techniky stimulace 
orofaciální oblasti, jež jsou srozumitelné, lehce naučitelné a ihned aplikovatelné 
v praxi.