PETRA MALÍKOVÁ

PETRA MALÍKOVÁ

Workshop je zaměřen na využití ORF rehabilitace v terapii klinického logopeda, vycházet bude z několikaletých praktických zkušeností (+ absolvování kurzů a seminářů této tématiky)a jeho podstatou bude vlastní prožitek stimulací ve dvojicích,ale i samostatně. Využití naučených technik je u dětí i dospělých.

Náhled do obsahu workshopu:

  • desenzibilizace a stimulace DÚ a okolí rtů před i po jídle,zásady příjmu potravy a krmení lžičkou, nácvik pití z kelímku, brčka, laterální kousání v gáze, stimulace bukofaciální -manuální, kartáčkem i vibračními pomůckami,....

  • stimulace hypotonických a hypertonických dětí

  • basální stimulace obličeje (orofaciální), BS zad podporující prohloubené dýchání

  • míčkování obličeje dle Jebavé

  • Bobath koncept v ORF rehabilitaci + prvky z myofunkční terapie -izometrické cviky jazyka se špátlí, izometr.cviky na obličeji, posilování retného uzávěru pomocí knoflíku na niti, špátlí,....

 

Cílem workshopu je odejít s naučenými technikami,které jsou všem dostupné, hlavně pro pacienty či rodinné příslušníky, lehce naučitelné a u většiny také s pozitivním efektem a přijetím.

 

AKCI PODPOŘILI