PaedDr. Adelaida Fábianová

PaedDr. Adelaida Fábianová
Po ukončení štúdia odboru klinická logopédia v r. 1998 na Univerzite Komenského v Bratislave pracovala 
v Univerzitnej nemocnici v Bratislave – Ružinove s pacientmi s neurologickými ochoreniami s poškodením 
centrálneho a periférneho nervového systému. Od r.2004 pracuje v V Adeli Medical Center v Piešťanoch ako vedúca 
logopedického oddelenia.
Svoju profesionálnu odbornosť si doplnila postgraduálnym špecializačným štúdiom v odbore klinická logopédia na 
Lekárskej fakulte SZU v Bratislave a doktorantským štúdiom. Výskumnej oblasti v problematike porúch prehĺtania 
u detí sa venuje i v rámci PhD. štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Počas odbornej praxe absolvovala 
viacero študijných pobytov; v Taliansku (Turín), v Rusku (Sankt Petersburg) so zameraním na postintubačnú 
dysfóniu, dysfágiu, orofaciálnu stimuláciu či používanie logopedických sônd pri dysfáziách, dyzartriách a 
dysláliách.
Venuje sa vedeckým prácam, prednáškovej či publikačnej činností na domácich a zahraničných konferenciách. 

Po ukončení štúdia odboru klinická logopédia v r. 1998 na Univerzite Komenského v Bratislave pracovala 

v Univerzitnej nemocnici v Bratislave – Ružinove s pacientmi s neurologickými ochoreniami s poškodením 

centrálneho a periférneho nervového systému. Od r.2004 pracuje v V Adeli Medical Center v Piešťanoch ako vedúca 

logopedického oddelenia.

Svoju profesionálnu odbornosť si doplnila postgraduálnym špecializačným štúdiom v odbore klinická logopédia na 

Lekárskej fakulte SZU v Bratislave a doktorantským štúdiom. Výskumnej oblasti v problematike porúch prehĺtania 

u detí sa venuje i v rámci PhD. štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Počas odbornej praxe absolvovala 

viacero študijných pobytov; v Taliansku (Turín), v Rusku (Sankt Petersburg) so zameraním na postintubačnú 

dysfóniu, dysfágiu, orofaciálnu stimuláciu či používanie logopedických sônd pri dysfáziách, dyzartriách a 

dysláliách.

Venuje sa vedeckým prácam, prednáškovej či publikačnej činností na domácich a zahraničných konferenciách. 

Je autorka monografie Orofaciálna a bazálna stimulácia a spoluautorka publikácie Logopedárium.