MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

fruhauf.pavel@vfn.cz

1951 narozen v Praze, porodní míry: 3500 g/50, cm, nekříšen, kojen, plemeno kavkazské, heterosexuál, nekuřák, omnivor, BMI: 25,8,
kongenitální nestraník, negativní lustrační osvědčení
manželka MUDr. Vladimíra (FNM), dvojčata: MUDr. Anna (FNM) a MUDr. Jan (ÚVN)
1951- 1956 individuální péče v rodině
1956 - 1957 MŠ Školská, Praha
1957 - 1966 ZDŠ Vodičkova, Praha
1966 - 1969 SVVŠ Štěpánská, Praha
1969 - 1975 Fakulta dětského lékařství UK, Praha
1975 - 1977 OÚNZ Kolín: dětské oddělení; jeselský lékař; novorozenecké oddělení; obvodní dětský lékař  (Kolín II, Červené Pečky, Ratboř)
1975 - 1976 základní vojenská služba
1978 - dosud IV.dětská klinika FN 2 a 1.LF UK Praha: sekundář, vedoucí odd., konziliář dětského ORL a oddělení dětské gynekologie
po spojení III. a  IV.dětské kliniky 1992:  Klinika  dětského  a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK Praha  ordinář pro gastroenterologii
1994 – 2014 primář
2014 – dosud:  pracující senior – Centrum dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy, digestivní endoskopie a biologické léčby
gastrointestinálních onemocnění
1996 – 2005 (srpen) Lázeňská léčebna Mánes – K.Vary
2008 – dosud: konziliář dětského oddělení Nemocnice na Homolce
2010 – dosud: konziliář – Program H plus, Kartouzská
atestace,licence: 1979: pediatrie I (ILF Praha); 1982: pediatrie II (ILF Praha);1986: funkční kurz v organizaci a řízení zdravotnictví
(ILF Praha); 1989: dětská gastroenterológia (ILF Bratislava)
licence ČLK: abdominální ultrasonografie; eosofagogastroduodenoskopie; koloskopie a endoskopická polypektomie ;klinická výživa a metabolická péče
licence primáře v oboru: pediatrie, dětská gastroenterologie a hepatologie
CSc.: 1992: 2.LF UK – Ultrasonografické sledování evakuace žaludku u dětí a dospívajících
extramurální funkce:člen výboru Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu; člen správní rady  Švejcarova nadačního fondu dětem – Karlov
revizní lékař – specialista  Ústřední pojišťovny VZP pro pediatrické obory;místopředseda akreditační komise MZ ČR pro obor: dětská gastroenterologie a hepatologie
člen zkušební komise oboru dětská gastroenterologie a hepatologie; člen aprobační komise MZ ČR pro obor dětské lékařství; člen redakční
rady časopisu Pediatrie pro praxi; člen lékové komise ČLS JEP za Českou pediatrickou společnost
odborné společnosti: Česká pediatrická společnost; Česká gastroenterologická společnost
učitel:1.LF UK: Klinika dětského a dorostového lékařství; IPVZ: katedra pediatrie
publikace: Web of Science: 8; PubMed: 20; Bibl.Med.Čech.: 238
citace: Web of Science: 120; Hirschův index  =  4

 

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/