MUDr.Patricie Kollárová

Deprese u dětí a dospívajících

 
Deprese je funkcí věku, výskyt tohoto onemocnění s věkem stoupá.  Deprese v dětství a dospívání je stejné onemocnění jako deprese dospělých,
přitom deprese u dětí a dospívajících byla až do sedmdesátých let dvacátého století neuznávanou diagnostickou jednotkou. Věřilo se, že
děti nemohou zažívat patologickou náladu v důsledku nezralých osobnostních struktur. Ze stejných důvodů se také předpokládalo, že ani
truchlení nad ztrátou blízkého si dítě v průběhu latence neuvědomuje. Dítě však smutek prožívá, jeho ego je ale nezralé a smutek nedokáže
prozatím vyjádřit. Potřebuje přítomnost dospělého, se kterým může zármutek sdílet. Dítěti také chybí zralá dovednost používat jazyk a
mentalizaci, tedy schopnost uvažovat o vlastních duševních  stavech. Neverbalizované pocity nacházejí svou cestu k vyjádření skrze tělo,
u dětí se setkáváme často s bolestmi břicha a hlavy. Snaha o popření ohrožujících pocitů může vést k agitovanému neklidnému chování či
agresivitě.
Dnes existuje celá řada neuroanatomických, neuroendokrinologických a neurofyziologických nálezů doprovázejících depresivní onemocnění
u dětí a dospívajících. Přesto nemáme specifické testy, které by přítomnost deprese mohly usnadnit.  Nepomůže odběr krve ani magnetická
resonance mozku.  Deprese proto zůsátává často neviditelným onemocněním. Podstatou onemocnění je vrozená vulnerabilita vedoucí ke změně
funkce CNS. Jisté okolnosti jako psychopatologie rodičů ( například nedostatečná schopnost mentalizace), jejich  rozvod, ztráta významné
vztahové osoby dítěte, nedostatečné sociální dovednosti  či nízký socioekonomický status rodiny představují zevní faktory, které mohou
předcházet depresivnímu  onemocnění. V porovnání s nedepresivními dětmi, depresivní děti častěji  somaticky onemocní. Obávanou komplikací
je suicidalita. Vztah mezi depresí a suicidiálním chováním je během dětsví a dospívání složitý a obtížně předvídatelný. Riziko suicidia
u depresivních adolescentů je až dvacetkrát vyšší než v běžné populaci. Deprese zasahuje do vývoje dítěte, narušuje akademické výsledky
a vztahy. Děti se mohou cítit provokovány druhými. Pod vlivem nemoci vnímají své  okolí jako nepodporující, viní někdy své blízké za své
problémy. Současně touží po pomoci právě od těch  blízkých osob, o kterých se domnívají, že je zklamaly. Vztahy bývají plné napětí. Úlevu
může přinést farmakoterapie i psychoterapie.

 

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/