MUDr. Michal Goetz, PhD.

MUDr. Michal Goetz, PhD.

ADHD jako okno do dětské psychiatrie
Porucha pozornosti s hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) je nejčastější duševní poruchou v dětské populaci.
Symptomy ADHD zhoršují akademický výkon i společenské uplatnění. Biologickým podkladem poruchy je nerovnoměrný vývoj kůry a podkorových
strukur CNS vznikající především z  genetických příčin. Díky narušení neurovývoje představuje ADHD rizikový faktor pro řadu dalších
duševních poruch v dětství a adolescenci, ale také pro závažná onemocnění v dospělém věku.

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/