MUDr. Michal Goetz, PhD.

MUDr. Michal Goetz, PhD.

Michal Goetz je dětský psychiatr na klinice dětské psychiatrie, Fakultní nemocnice Motol. Vyučuje na 2. lékařské fakultě UK v Praze. 

Je viceprezidentem Mezinárodní asociace dětské a dorostové psychiatrie a souvisejících profesí (IACAPAP), členem výboru dětské a dorostové psychiatrie České psychiatrické společnosti a členem Odborné rady ministra zdravotnictví pro reformu psychiatrie. 

Dr. Goetz jako hlavní řešitel a spoluřešitel získal národní výzkumné granty zaměřené na výzkum potomků rodičů s bipolární poruchou, problematiku neurovývojových poruch a výzkum duševního zdraví u předčasně narozených dětí. 

Dr. Goetz je autorem a spoluautorem více než 30 vědeckých článků, kapitol v odborných monografiích a monografií. 

Absolvoval stáže v Boston Children's Hospital a v Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, USA. 

V roce 2016 působil jako hostující profesor dětské psychiatrie na univerzitě v Calgary v Kanadě.

 

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/